DK Nyt
EU kalder den en succes, danske kommuner er lidt trætte
Persondataforordningen trådte i kraft i Danmark den 25. maj 2018 og har til formål at beskytte borgeres personoplysninger.
Foto: Bax Lindhart, Ritzau Scanpix

To år med GDPR:
EU kalder den en succes, danske kommuner er lidt trætte

Det er to år siden persondataforordningen GDPR blev indført. Men hvad er succeskriteriet? I hvert fald forskelligt, alt efter om man spørger danske kommuner eller EU-kommissionen.
30. JUN 2020 12.30

Persondataforordningen GDPR er en succeshistorie. Sådan lyder det fra EU-kommissionen, der på forordningens andet leveår er kommet med den første evaluering. I den lyder det, at EU-borgere har fået mere kontrol med deres data og bedre rettigheder, mens databeskyttelsesmyndigheder har fået de rigtige redskaber til at håndhæve databeskyttelsesreglerne. I Danmark er det Datatilsynet, der sørger for det.

Og det er positivt set i forhold til, at forordningens formål er at beskytte borgeres personoplysninger på tværs af EU og gøre dem, der håndterer personoplysninger, mere ansvarlige. Det gælder for eksempel kommuner, regioner og stater i medlemslandene.

- Den generelle forordning om databeskyttelse har med succes opfyldt sine mål og er blevet et referencepunkt i hele verden for lande, der ønsker at give deres borgere et højt beskyttelsesniveau, siger kommissær med ansvar for retlige anliggender, Didier Reynders om evalueringens resultater.

Hvad evalueringen ikke tager højde for, er den administrative byrde, forordningen har medført i danske kommuner.

KL knap så tilfreds

For et par måneder siden erklærede KL således sin opbakning til en dansk evaluering af ordningen, primært fordi der er en række tvivlsspørgsmål i national kontekst, som stadig dagligt volder kommunerne problemer.

Det er blandt andet spørgsmål, som hvordan plejehjem skal bruge navneskilte i overensstemmelse med GDPR, hvordan kommunale medarbejdere må kommunikere med udsatte borgere over sms, og om pædagoger må have adgang til centrale sundhedsoplysninger om de børn, de passer til daglig.

- Kommunerne har en kæmpe opgave i forhold til at beskytte borgernes data, og den tager vi meget alvorligt, men vi har brug for, at man kaster et kritisk blik på de nuværende regler og implementeringen af dem, lyder det fra formanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

- Faktum er, at der hver dag er kommunale opgaver, som bliver unødigt komplicerede, eller endda ikke bliver gennemført, fordi det simpelthen ikke kan lade sig gøre inden for de nuværende rammer, siger han.

 

https://www.dknyt.dkartikel/eu-kalder-den-en-succes-danske-kommuner-er-lidt-traette