DK Nyt

EU dropper sag om vandplaner

Naturfrederne agter at klage til EU-kommissionen over uambitiøse vandplaner
KORT NYT27. APR 2012 8.46

EU-Kommissionen har opgivet at føre sag mod Danmark om de forsinkede vandplaner. Det har EU-Domstolen ifølge Altinget meddelt Udenrigsministeriet. Vandplanerne skulle ifølge EU's Vandrammedirektiv have været offentliggjort i 2009, men de danske vandplaner blev stærkt forsinkede, og derfor besluttede Kommissionen at stævne Danmark.

I december 2011 vedtog regeringen imidlertid vandplanerne, og det fik Kommissionen til at bede EU-Domstolen om at indstille sagen. Nu har Domstolen afsagt kendelse om, at sagen er opgivet.

Naturfredningsforeningen mener ikke, at de vedtagne vandplaner er ambitiøse nok til at leve op til vandrammedirektivets mål om at sikre god økologisk tilstand i vandmiljøet, og derfor agter foreningen at klage til kommissionen over planernes indhold.

ka

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/eu-dropper-sag-om-vandplaner