DK Nyt
Etårige kompetenceløft til jobcenter-ansatte

Etårige kompetenceløft til jobcenter-ansatte

Fire professionshøjskoler tilbyder nu en ny videregående uddannelse, der skal sikre, at personale i bl.a. jobcentre har de rette kompetencer
26. JAN 2012 9.30

En ny videregående uddannelse skal sikre, at personale i blandt andet jobcentre har de rette kompetencer til at hjælpe andre i arbejde. Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) har netop godkendt uddannelsen som én af fire nye, videregående uddannelser, som er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet, oplyser ministeriet..

- Jeg er glad for, at der nu findes en videregående voksenuddannelse med profilforløb i beskæftigelse, som understøtter, at medarbejdere i for eksempel jobcentre har de rette kompetencer til at varetage opgaverne på beskæftigelsesområdet. Mange ansatte inden for formidling af beskæftigelse har brug for et kompetenceløft, og det giver denne uddannelse mulighed for, citeres ministeren for at sige.

Der er tale om VVU profilforløb i beskæftigelse af en varighed på et år (60 ECTS).

Professionshøjskolen Metropol har ansøgt om studieretningen, der dermed udbydes på Professionshøjskolen UC Lillebælt (Odense), Professionshøjskolen Metropol (Frederiksberg), Professionshøjskolen UC Syddanmark (Haderslev) og Professionshøjskolen VIA (Aarhus).

Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til at varetage opgaver på beskæftigelsesområder. Opgaverne består i kontrol, vejledning, motivering, aktivering med videre af ledige samt dokumentation og administration af beskæftigelsesindsatsen. Opgaverne knytter sig til borgerens beskæftigelsessituation og til de administrative funktioner af beskæftigelsesindsatsen.

ka

 

https://www.dknyt.dkartikel/etaarige-kompetenceloeft-til-jobcenter-ansatte