DK Nyt
Et demensplejehjem, der ikke var gearet til demente
På et byrådsmøde på det gamle rådhus besluttede byrådet i august udenom borgmester Torben Hansen (S) at bestille rapporten om ældre- og omsorgsområdet.
Foto: Randers Kommune

Nyvang:
Et demensplejehjem, der ikke var gearet til demente

Demensplejehjemmet Nyvang i Randers var fra starten ikke klar til at modtage målgruppen, og personalet havde ikke de rette kompetencer, viser rapport, der kaldes en af de største undersøgelser af området nogensinde.

RANDERS: Den rapport, som Randers Kommune i august sidste år bestilte med en status på ældreområdet i kommunen, er nu klar. Den blev bestilt på baggrund af TV2-dokumentaren Plejehjemmene bag facaden, og på de 134 sider er konklusionerne klare.

Huset Nyvang har sit eget kapitel, mens de generelle forhold på ældre- og omsorgsområdet har et andet.

- Der er tale om en meget omfattende og tilbundsgående undersøgelse af ældreområdet og sandsynligvis en af de største undersøgelser, der nogensinde er gennemført, siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.

I forhold til Huset Nyvang, der har status af demensplejehjem, var der i driftsgrundlaget ikke taget højde for de ekstra plejebehov, som borgere med demens har.

Nyvang åbnede i starten af 2018, hvor 20 borgere flyttede med fra et andet plejecenter, der lukkede, fra starten. Og ifølge rapporten, som er lavet af konsulentfimaet Implement, var der fra starten udfordringer med driften.

Den bliver kaldt kaotisk, og der blev visiteret borgere, selvom Nyvang reelt ikke var klar til opgaven. Allerede i 2. halvår beskriver rapporten stigende personaleomsætning og sygefravær, der var markant højere end gennemsnittet i kommunen.

Screenshot fra rapporten

Rapporten beskriver også, at det personale, der har været, ikke har haft de rette kompetencer til den demente målgruppe.

"Vi hæfter os særligt ved, at personalesammensætningen trods den mere komplekse målgruppe har været mindre gunstig målt på de formelle kompetencer," hedder det i rapporten.

Fremtiden er lys

Siden Styrelsen for Patientsikkerheds påbud af 26. januar 2019 er der rettet op på en lang række ting, og rapporten viser også optimistiske takter for Nyvangs fremtid.

Der er afsat ca. fem mio. kr. i ekstra ressourcer, og byrådet i Randers godkendte i januar en handlingsplan, der i år og næste år afsætter yderligere midler.

Derfor er der ikke noget i undersøgelsen, som giver anledning til bekymring omkring den grundlæggende kultur eller omkring værdier og omgangstone på Huset Nyvang.

"Forråelse er ikke et prædikat, der har nogen relevans som karakteristik af kulturen," fremgår det. 

Dog kom der ifølge TV2 Østjylland 14 påbud ud af styrelsens besøg i oktober sidste år. Derfor bør visitationskravene genbesøges, hvis byrådets vision om at blive et specialiseret demensplejecenter tager en årrække at realisere, vurderes det i rapporten.

Styrelsen gennemførte tilsyn i starten af marts. Konklusionerne herfra er ikke klar.

Generelt en veldrevet organisation

Udover den krasse kritik af Nyvang kan kommunen ånde lettet op. Generelt er ældre- og omsorgsområdet nemlig en "velfungerende og veldrevet organisation", konkluderer rapporten. 

"Igennem undersøgelsesforløbet har vi mødt engagerede og fagligt kompetente ledere og medarbejdere, og vi er ikke i tvivl om, at organisationens kultur og værdigrundlag er sundt og robust," indledes afsnittet om de generelle forhold på området.

I rapporten anbefaler Implement blandt andet, at der formuleres konkrete målepunkter, der kan følge fremdriften, og at der laves og implementeres en sammenhængende kompetence-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, som modsvarer temaets vigtighed. 

Kommunen.dk har tidligere beskrevet, at Randers stoppede samarbejdet med det eksterne firma, som har stået for det eksterne tilsyn af plejehjemmene, HM Care, efter at det ingen fejl fandt hos Huset Nyvang. En måned senere fandt statens tilsyn så graverende fejl, at kommunen fik et påbud med 17 krav. 

Rapporten er præsenteret for for den politiske styregruppe af kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt og borgerrådgiver Jesper Cortes sammen med Implement onsdag. Byrådet skal behandle rapporten, der har kostet 1,5 mio. kr., 26. april.

I forbindelse med undersøgelsen har Implement gennemført cirka 210 interview, hvoraf ca. 160 er interview med borgere og pårørende og ca. 60 med medarbejdere og ledelse. Der er også gennemført en survey målrettet pårørende. Her er der 156 besvarelser fra pårørende til beboere på plejecentre og 164 besvarelser fra pårørende til borgere i hjemmepleje. Herudover er der gennemført en survey målrettet medarbejdere. Her er der 179 besvarelser fra medarbejdere på plejecentre og 172 besvarelser fra medarbejdere fra hjemmeplejen. I alt er der 671 besvarelser på tværs af målgrupper.

Derudover er der gennemgået økonomi- og fordelingsmodeller. Samtidig har Implement også gennemgået 166 borgersager (stikprøver) på tværs af alle plejehjem og hjemmepleje. 16 af disse er for Huset Nyvang, 50 på øvrige plejecentre, 80 i hjemmeplejen samt de seneste 20 visiterede sager til plejebolig.

Kilde: Randers Kommune

Hent rapporten hos Randers Kommune.

https://www.dknyt.dkartikel/et-demensplejehjem-der-ikke-var-gearet-til-demente