DK Nyt
Esbjerg strides stadig med Trafikstyrelsen

Esbjerg strides stadig med Trafikstyrelsen

Styrelsen har stillet ændrede krav til kørslen på Ebbevejen og kommunen overvejer at sløjfe den som offentlig vej
10. JUN 2011 7.27

ESBJERG: Debatten gik igang efter dødsulykken for et år siden, hvor tre pensionister mistede livet, da en traktorbus på en anden strækning ved Mandø kørte i et hul i havbunden og væltede. Siden har Trafikstyrelsen besluttet, at traktorbusserne på den pågældende strækning fremover skal være to-akslede, mens styrelsen til gengæld fortsat vil tillade en-akslede køretøjer på Ebbevejen, der sammen med Låningsvejen er de to adgangsveje fra fastlandet til vadehavsøen, skriver DR Esbjerg.

Men Esbjerg Kommune har ansvaret for at vedligeholde de to veje, og kommunen har nu skrevet til Trafikstyrelsen, at man er uenig i afgørelsen.

- Vi vil ikke kunne bære at en traktorbus en dag vælter på Ebbevejen med dødsfald til følge. Derfor skal traktorbusserne være to-akslede, hvis de skal køre på Ebbevejen. Får vi ikke ønsket opfyldt, vil jeg indstille at vi sløjfer vejen som offentlig vej, siger Freddie Madsen til DR Esbjerg.

Præcisering af vej-ansvar
Esbjerg Kommune præciserer i en pressemeddelelse kommunens vedligeholdelse af disse veje i forbindelse med at pressen har haft forskellige udlægninger. 

Kommunen vedligeholder Låningsvejen ved, at der i foråret sker en hovedreparation efter vinterens påvirkninger. Huller og skader udbedres, når kommunen får kendskab til dette. Udgifterne til vedligeholdelse af Låningsvejen er forholdsvis dyr og koster omkring 425.000 kr. pr. år.

Ebbevejen må kun benyttes af traktorbusser med en særlig tilladelse. Ebbevejen er beliggende på søterritoriet og ligger stort set i niveau med havbunden. Vejen vedligeholdes ved, at kommunen en gang årligt efter vinteren opfylder de værste huller. Herudover markeres Ebbevejen med koste, som isættes efter vinteren af en af transportørerne. Esbjerg Kommune kan ikke stille garantier for selve kørslen på vejen.

lcl

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/esbjerg-strides-stadig-med-trafikstyrelsen