DK Nyt
Esbjerg slår to direktørstillinger op

Esbjerg slår to direktørstillinger op

Én direktør går på pension og en andens åremålskontrakt udløber
17. AUG 2011 14.30

ESBJERG: I løbet af september vil to af kommunens i alt fem direktørstillinger blive slået op. Det drejer sig om stillingen som direktør for forvaltningen Borger og Arbejdsmarked og den i Sundhed og Omsorg.

Årsagen til at direktøren for Borger og Arbejdsmarked, Ib Dam Schultz, stopper er, at han går på pension med udgangen af november 2011. Direktørstillingen for Sundhed og Omsorg bliver derimod slået op, fordi den nuværende direktør, Arne Nikolajsen, er ansat i en åremålskontrakt, som udløber ultimo februar 2012.

De to direktørstillinger forventes besat snarest muligt efter årsskiftet.

Esbjerg Kommune forsætter således med den eksisterende organisationsstruktur, som i dag består af fem forvaltninger: Børn og Kultur, Sundhed og Omsorg, Teknik og Miljø, Borger og Arbejdsmarked samt Fællesforvaltningen. Den eksisterende organisationsstruktur er blevet grundigt evalueret, og konklusionen var entydig.

- Det er den mest velegnede struktur, fordi vi derved opnår en meget effektiv, tværgående koordinering mellem forvaltningerne. Kravene til de nye direktører er, at de skal kunne indgå i et tværgående samarbejde på strategisk niveau, både i forhold til interne og eksterne parter.

- For direktionen og for mig som kommunaldirektør bliver opgaven fremadrettet at sikre koordineringen på tværs af fagområderne, at sætte fokus på den strategiske ledelse og sammen med de øvrige direktører at udvikle kommunen, så vi er i stand til at imødekomme de mange udfordringer, der venter forude, herunder budgetbesparelser og digitaliseringen af kommunens arbejdsopgaver. De nye direktører vil blive en del af en direktion, der har et stabilt fundament og samtidig formår at bane vejen for tidens udfordringer, siger kommunaldirektør Otto Jespersen.

ka

 

https://www.dknyt.dkartikel/esbjerg-slaar-to-direktoerstillinger-op