DK Nyt
Esbjerg må informere medarbejderne nøje om smitterisiko ved tuberkulose

Esbjerg må informere medarbejderne nøje om smitterisiko ved tuberkulose

I forbindelse med udbruddet af tuberkulose hos borgere i området, har Esbjerg fået 61 personer undersøgt. 22 borgere er smittet med sygdommen
5. OKT 2011 15.46

ESBJERG: Alle borgere er kommet i behandling, og seks måtte indlægges på sygehus på grund af sygdommen. En af de smittede borgere er død, men årsagen kan ikke føres tilbage på tuberkulose, men borgeren døde under narkose, oplyser kommunen.

Projekt Morgenrøden er et værested, der har kontakt til mange af de borgere, der bor i boligkomplekset på Gl. Vardevej. Projekt Morgenrøden og Lungemedicinsk afdeling har haft et tæt samarbejde omkring udbruddet af tuberkulose, og der er udarbejdet klare retningslinjer for den forebyggende indsats i forbindelse med forekomsten af tuberkulose. Disse retningslinjer blev allerede i går udsendt til de forskellige personalegrupper, der har kontakt til borgerne i området på Gl. Vardevej.

Esbjerg Kommune har indgået et meget tæt samarbejde med Lungemedicinsk afdeling på Sydvestjysk Sygehuse for at forhindre, at sygdommen spredes. I den sammenhæng har lægerne givet stor ros til personalet fra Esbjerg Kommune, for deres målrettede indsats, siger Social & Tilbudschef Britta Martinsen, Borger & Arbejdsmarked, Esbjerg Kommune.

Badeforhold har intet at gøre med tuberkuloseudbruddet
Det har været fremme, at de uhumske badeforhold, der eksisterer på Gl. Vardevej, var årsag til smittespredningen, men dette er ikke korrekt. Esbjerg Kommune samarbejder tæt med embedslægen omkring udbruddet af tuberkulose.

Embedslægen lægger vægt på, at smittekilden ikke er de uhumske badeforhold, men at smitten overføres fra et menneske til et andet ved indånding af dråber i luften fra hoste, tale og nys. Direkte kontakt er derfor nødvendig.Tuberkulose er en bakteriel infektion.

Med hensyn til badeforholdene i boligkomplekset, har Esbjerg Kommune fokus på disse. Der er i nogle tilfælde tale om svage borgere, som ikke selv er i stand til at varetage opgaven med at renholde badefaciliteterne.

Esbjerg Kommune og Dansk Almennyttig Boligselskab samarbejder om at udarbejde en plan for renovering af badeforholdene i boligblokken Gl. Vardevej samt løbende rengøring af badefaciliteterne.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/esbjerg-maa-informere-medarbejderne-noeje-om-smitterisiko-ved-tuberkulose