DK Nyt
Esbjerg lægger plan for den kollektive trafik i 2020

Esbjerg lægger plan for den kollektive trafik i 2020

Med en overordnet plan for den kollektive trafik i 2020, satser Esbjerg Kommune målrettet på at gøre den fremtidige kollektive transportform mere attraktiv for kommunens borgere

ESBJERG: Teknik & Forsyningsudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en plan for den kollektive trafik 2020. Planen, der forventes at være færdig i 2012, skal danne den overordnede planlægningsmæssige ramme for den kollektive trafik i Danmarks 5. største kommune.

Med planen ønsker Esbjerg Kommune at skabe et mere sammenhængende og attraktivt kollektiv trafiktilbud. Målet er at gøre det mere attraktivt at vælge bus eller tog frem for bilen, og dermed samtidig opnå en miljømæssig gevinst.

- Udarbejdelsen af en 2020 plan for den kollektive trafik er et vigtigt led i at opfylde målsætningen i Esbjerg Kommunes Klima- og Bæredygtighedsplan om en CO2 reduktion på 30% inden 2020, siger Freddie H. Madsen (DF), formand for Teknik & Forsyningsudvalget.

Der arbejdes allerede nu på en række analyser, der bl.a. har til hensigt at afdække mulighederne for nye betjeningsformer i landområderne, etablering af en kompaktterminal ved Banegården i Esbjerg og en trafikkorridor på strækningen Ribe-Bramming-Esbjerg-Varde.

- Med planen ønsker vi at se med friske øjne på, om den kollektive trafik kan afvikles på en mere hensigtsmæssig måde, der kommer flest muligt tilgode, slutter Freddie H. Madsen.

mou

 

https://www.dknyt.dkartikel/esbjerg-laegger-plan-for-den-kollektive-trafik-i-2020