DK Nyt

Erhvervshus rykker ud til flere kommuner

KORT NYT14. APR 2021 11.15

MIDTJYLLAND: Erhvervshus Midtjylland vil fremover rykke virksomhedskonsulenter ud i flere kommuner, så de får en lokal forankring flere steder. Det oplyser erhvervshuset, som for tiden har kontorer i Herning, Aarhus og Horsens. 

Det er medarbejdere herfra, der udstationeres rundt i de midtjyske kommuner, så der bliver kortere vej for midtjyder med en iværksætter i maven, som har brug for vejledning. Den konkrete udformning aftales i samarbejde med den enkelte kommune og kan fx være ved at have fast kontortid i lokale iværksættermiljøer, udviklingsparker, branchefælleskaber eller hos den lokale erhvervsservice.

- Der er fra flere sider givet udtryk for, at behovet for erhvervshusets ydelser er endnu større end den markante efterspørgsel, som vi allerede oplever. Dette skyldes bl.a., at mange lokale iværksættere og virksomheder ikke er godt nok klar over, hvad erhvervshuset har at byde på, ligesom erhvervshusets tilbud i højere grad kunne kombineres med lokale erhvervsmæssige styrkepositioner og ønsker. Det vil vi gerne råde bod på ved at styrke den lokale synlighed af erhvervshuset ved ganske enkelt at være mere til stede lokalt, siger Søren Olesen, formand for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse.

ibs

https://www.dknyt.dkartikel/erhvervshus-rykker-ud-til-flere-kommuner