DK Nyt
Erhvervsforum i Fredericia sprængt efter borgmesterskandale
Der blev fremlagt flere rapporter - interne som ekstern - på rådhuset i Fredericia for 14 dage siden. En intern retter skarp kritik af oprettelsen af byens erhvervsforum, Fredericia Byforum.
Foto: Fredericia Kommune, Ritzau Scanpix

Erhvervsforum i Fredericia sprængt efter borgmesterskandale

En intern rapport retter massiv kritik mod Fredericia Byforum, og flere medlemmer har trukket sig. Forummets rolle var uklar, lyder det blandt andet. Det ærgrer borgmesteren.

FREDERICIA: Sidste år oprettede Fredericia med tre mio. kr. fra byrådet et erhvervsforum, Byforum, for at sætte skub i det lokale, pressede butiksliv.

Da udvalgets medlemmer skulle vælges, bemyndigede byrådet borgmesteren til at vælge medlemmerne, fremgår det af den interne rapport, der blev fremlagt i samme ombæring som advokatundersøgelsen af Jacob Bjerregaard. Nu har flere af konklusionerne i den rapport fået en række fremtrædende medlemmer til at trække sig.

Det gælder Thansen-ejer Bent Jensen, Ole Mortensen fra Fredericia Shopping og Grete Højgaard fra Messe C, skriver Fredericia Dagblad. De vil ikke associeres med en kritik, undersøgelsen retter.

"Vi har ikke haft nogen gevinst på vores tillidshverv, og derfor betragter vi det som et tillidsbrud fra Fredericia Kommunes side, at vi nu må se os fremstillet i pressen på en negativ måde og med dårlige intentioner, særligt når det er Fredericia Kommune selv, der uden forudgående høring af nogen art offentliggør en intern rapport, hvor der udtales kraftig kritik af Byforums dispositioner," skriver de tre i et brev til borgmester Steen Wrist (S) og fungerende kommunaldirektør Camilla Nowak.

"Jeg er ked af, at tre gode folk har valgt at trække sig fra Fredericia Byforum. Det er der ingen tvivl om. Det er gode kræfter," skriver borgmesteren i en mail til Fredericia Dagblad.

Uklare roller

Ifølge rapporten har den tidligere kommunaldirektør også deltaget i forummets møder, og det har været uklart, hvem der har deltaget som sekretariatsbistand, medlemmer eller anden part. 

"Byforum er således etableret på baggrund af en politisk beslutning, men inden det når at træde sammen, er en del midler gennem en byrådsbeslutning allerede allokeret til forskellige aktiviteter uden om Byforum," fremgår det.  

Derudover har kommunen heller ikke sikret sig tilstrækkeligt, at opgaverne i forummet har varetaget den fornødne interesse for borgerne, som det ellers skal og bør ifølge kommunalfuldmagtsreglerne. Kommuner skal desuden sikre sig, at aktiviteter ikke direkte støtter enkeltpersoner- eller virksomheder. Men der hersker så stor tvivl om selve hjemlen for forummet, at rapporten ikke kan fastslå, om dette opfyldes.

https://www.dknyt.dkartikel/erhvervsforum-i-fredericia-spraengt-efter-borgmesterskandale