DK Nyt

Erhvervsbestyrelse belønner uddannelsesindsats for sårbare unge

KORT NYT6. FEB 2021 12.00

HOLBÆK: For to år siden fik Holbæk Kommune knap otte mio. kr. i støtte fra EU's Socialfond til projektet Mod Til Uddannelse. Målet med det var at hjælpe sårbare unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det har været en succes, og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse oplyser, at projektet derfor får bevilliget yderligere seks mio. kr. til at styrke indsatsen. 

Kommunen startede socialfondsprojektet tilbage i 2018 for at hjælpe unge med angst, skizofreni, autisme eller andre personlige problemer mod en fremtid med en ungdomsuddannelse i bagagen. Hidtil har det omfattet 96 unge, og med den nye støtte kan det udvides med 48, der kan have gavn af hjælpen.

Projektets indsats går på, at den unge får en mentor, tilrettelæggelse af et individuelt forløb for træning af sociale og faglige kompetencer samt test af forskellige uddannelser og jobs. Ekstern evaluering har tidligere vist gode resultater, og at de unge føler sig mere uddannelsesparate. 

mh

https://www.dknyt.dkartikel/erhvervsbestyrelse-beloenner-uddannelsesindsats-for-saarbare-unge