DK Nyt

Enigt Billund-budget med opstramning og usikkerhed

Budgetværn skal løse problemerne - hvis der er råd til det.
17. SEP 2020 9.28
TEMA: Budget 2021

BILLUND: Et samlet Billund Byråd er foruden årets budgetaftale også enig om, at budgettet denne gang skal overholdes. Kommunens økonomi er i for god tilstand til det burde være nødvendigt med "en alt for kortsigtet økonomisk krisehåndtering", mener aftalepartierne.

For at lægge genåbning af budgetaftaler og indefrysning af institutioners opsparede midler bag sig, indarbejdes derfor et budgetværn på op til en pct. af servicerammen. Budgetværnet skal udgøre en stødpude, så de indefrosne opsparede midler igen kan sættes fri, hedder det.

Det hele kommer dog med det forbehold, at der samlet for kommunerne under ét skal være plads til at udvide Billunds tildelte andel af servicerammen, så der er plads til værnet. En anden usikkerhed er coronakrisens påvirkning af selskabsskatterne, der spiller en stor rolle i Billund Kommunes økonomi, men som også har store udsving.

Parterne bag budgetaftalen er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Radikale, De Konservative og løsgænger Lars Hansen (eks-V). Budgettet andebehandles og besluttes endeligt i Billund Byråd 6. oktober.

 

Se budgetaftalen.

 

https://www.dknyt.dkartikel/enigt-billund-budget-med-opstramning-og-usikkerhed