DK Nyt
Energi-fornuft i Aarhus skoler og dagtilbud

Energi-fornuft i Aarhus' skoler og dagtilbud

Et positivt regnskab fra Børn og Unge åbner mulighed for at investere i miljø- og energirigtige løsninger til 62 mio. kr.

AARHUS: De 62 mio. kr. stammer bl.a. fra et overskud på driften af bygninger og et centralt opsparet overskud, der er en konsekvens af de seneste års stramme vækstrammer for kommunernes økonomi. Overskud, som nu kan investeres.

- Vi har været mådeholdne inden for et stramt budget, og det kommer os til gode i form af investeringer i bæredygtighed. Klima- og energibesparende initiativer kan i sig selv være en god forretning, men det kræver råd til at investere. Det har vi nu, siger Kristian Würtz (S), rådmand for Børn og Unge.

Samtidig foreslås det at investere i en mere effektiv udnyttelse af kapaciteten i Børn og Unges bygninger i fremtiden.

De bæredygtige investeringer ventes sammen med en række andre tiltag at give et overskud på fem millioner kroner i 2013 og 10 mio. kr. i 2014 og fremefter. Overskuddet vil indgå som en del af Børn og Unges bidrag til den udviklings- og bufferpulje, som Aarhus byråd har besluttet at indføre.

Forslagene fra Børn og Unge vil blive fremlagt for byrådet senere.

lcl

https://www.dknyt.dkartikel/energi-fornuft-i-aarhus-skoler-og-dagtilbud