DK Nyt

Endnu tre projekter er klar til multifunktionel jordfordeling

Projekter i Assens, Aarhus og Slagelse får betinget ja fra Landbrugsstyrelsen til at skabe bedre forhold for natur og landbrug.

AARHUS / SLAGELSE / ASSENS: Tre projekter på Fyn, Sjælland og i Jylland er kommet et skridt tættere på realisering, oplyser Landbrugsstyrelsen, der har givet de tre projekter et betinget samtykke til multifunktionel jordfordeling, hvor målet er at sikre rent drikkevand, forbedre miljøet og skabe mere plads til natur og friluftsliv, samtidig med at landbruget også får en gevinst.

De tre projekter ligger i henholdsvis Aarhus Ådal, Holmehave ved Assens og Nordskoven ved Slagelse. Gennem frivillige aftaler med lodsejerne i deres område ønsker Aarhus og Assens kommuner samt Naturstyrelsen Storstrøm og Slagelse Kommune blandt andet at forvandle landbrugsjord til ny skov og natur til gavn for miljø og klima.

Metoden hedder multifunktionel jordfordeling, og den sker med Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplanlæggere i en vigtig rolle. De lægger puslespillet i samspil med de landmænd, der lægger jord til projekterne, og sørger blandt andet for, at landmændene tilbydes nye marker, der ligger tæt på deres gårde og har en høj dyrkningsværdi, som erstatning for de marker, de afstår. 

De tre nye projekter føjer sig til tre andre projekter, som fik samtykke i første runde af ordningen multifunktionel jordfordeling og blev sat i gang i efteråret. De første tre har blandt andet som mål at skabe ny skov ved Svendborg og genoprette naturområder i Margrethe Kog Nord i Vadehavet og Nørreådalen i Viborg Kommune.

2.000 hektar jord kan skifte hænder

De tre nye projekter forventer at skulle jordfordele omkring 750 hektar i området Holmehave ved Assens, ca. 300 hektar ved Nordskoven ved Slagelse og ca. 1.000 hektar i Århus Ådal. I alt betyder det, at over 2.000 hektar kan komme i spil i jordfordelingen.

De tre projekter har indtil videre fået betinget samtykke, hvilket betyder, at Landbrugsstyrelsen nu skal i dialog med lokale lodsejere for at afklare, om der er opbakning til jordfordelingen. Jordfordelingen realiseres først, hvis de lokale lodsejere nikker ja til projektet.

  • Holmehaven ved Assens: VandCenter Syd, Hedeselskabet og Assens Kommune ønsker at etablere et skov- og naturområde. Formålet er at beskytte grundvandet via skovrejsning, at forbedre vandmiljøet via vådområder samt øge naturværdier i området og den rekreative værdi via etablering af et stisystem, der forbinder byer i området med eksisterende stisystemer.
  • Aarhus Ådal: Igennem frivillige aftaler om køb-, salg og jordbytte ønsker Aarhus Kommune at bane vejen for klimatilpasnings- og lavbundsprojekter, der kan forhindre oversvømmelser af Aarhus midtby. Lodsejerne kan opnå driftsmæssige fordele samtidig med, at der skabes større, bedre og mere sammenhængende natur med blandt andet nye skove, nye naturprojekter og nye vandløb.
  • Nordskoven ved Slagelse: Naturstyrelsen og Slagelse Kommune ønsker sammen at rejse ny skov og skabe ny natur lige nord for Slagelse by. Det vil blandt andet betyde ny bynær skov, drikkevandsbeskyttelse, genslyngning af Gudum Å og genopretning af Gudum Ådal og etablering af stier og friluftsfaciliteter. Målet er samtidig at samle produktionsarealer i større rationelle blokke eller på placeringer, så det giver bedre værdi for landbrugsdriften.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/endnu-tre-projekter-er-klar-til-multifunktionel-jordfordeling