DK Nyt
En tredjedel af Europas skove har fået det værre

En tredjedel af Europas skove har fået det værre

De danske skove er dog ikke blandt dem, hvor sundheden er forringet, bortset fra ask som har svampesygdommen asketoptørre

Igennem to og et halvt år har 38 partnere fra 23 af EU's medlemslande via en bevilling på 16 mio. euro som EU-medfinansiering genetableret og udbygget det eksisterende skovovervågningssystem. Det omfattende overvågningssystem er baseret på ca. 300 intensive stationer og et netværk af 5500 overvågningspunkter i skovene fra det nordlige Lapland til syd for Sicilien.

I Danmark er der 6 intensive stationer og 23 ekstensive overvågningspunkter samt en tæt kobling til den Danske Skovstatistiks landsdækkende netværk af prøveflader.

- Skovovervågningen i Danmark har siden 1986 bidraget til at styrke forskningen i skovenes tilstand og udvikling. Referencen til det samlede europæiske netværk giver unikke muligheder for at vurdere effekter af bl.a. deposition af kvælstof og ændret klima, siger Lars Vesterdal fra Skov & Landskab ved LIFE, Det Biovidenskabelige Fakultet.

Han tilføjer, at de danske skove heldigvis ikke er blandt dem, hvor sundheden er forringet, bortset fra ask som har svampesygdommen asketoptørre.

Sommertørke og overflod af kvælstof
Resultaterne af overvågningen viser bl.a., at skovene i Centraleuropa reagerer stærkt på øget forekomst af sommertørke og hedebølger, hvilket skaber nedsat vitalitet af skovtræer, også i Danmark. Derudover er grænseværdien for kvælstof(N)-påvirkning overskredet på omkring halvdelen af overvågningspunkterne.

FutMon, som er EU's største såkaldte LIFE+ projekt, offentliggør i morgen ny viden om Europas skove. I projektet deltager forskere fra LIFE, Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, der har fokus på forholdene i de danske skove.

Læs mere om resultaterne fra overvågningsprogrammet her

lcl

 

https://www.dknyt.dkartikel/en-tredjedel-af-europas-skove-har-faaet-det-vaerre