DK Nyt
En sund fritid skal få flere i uddannelse

En sund fritid skal få flere i uddannelse

Nyt projekt på Mors skal få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Midlet er at styrke de unges netværk og sociale interesser

MORSØ: Med foreløbig 1,1 mio. kr. i bevilling fra henholdsvis Landdistriktspuljen (700.000 kr.) og Beskæftigelsesregion Nordjylland (400.000 kr.) er mulighederne øget for, at flere unge på Mors gennemfører en ungdomsuddannelse via projektet 10'eren FLEX.

Kun 18 pct. af de unge mænd i alderen 20-24 år og bosat på Mors har afsluttet en almen- eller erhvervsgymnasial uddannelse. På landsplan er dette tal 36 pct. For at vende statistikken har 10. klassecenteret i Nykøbing igangsat et nyt projekt. Målet er at styrke de unges netværk, sociale interesser og erfaringer med arbejdsmarkedet for at motivere dem til at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse.

- 10'eren FLEX er et udtryk for, at vi i Morsø kommune tager succesraten for gennemførelse af en ungdomsuddannelse alvorligt. Vi har stykket en indsats sammen, hvor vi kigger hele vejen rundt om den enkelte unge. Erfaringer viser, at sociale relationer og et sundt indhold i de unges fritid har stor betydning for om den unge kan fastholdes i uddannelse, udtaler Michael Dahlgaard, leder af 10'eren.

Hjælp til praktikpladser
De knap 1 mio. kr., som projektet hidtil har fået hjem, betyder, at der ansættes to ressourcepersoner til 10'eren FLEX, som skal hjælpe den unge til at finde praktikplads og få et engageret fritidsliv. I 10'eren FLEX vil der således være fokus på hele den unges liv, behov og interesser i uddannelsesvejledningen.

- Projektet vil naturligt lægge sig op ad en eventuel kommende lovgivning, hvor der vil være mere fleksibelt optag på ungdomsuddannelserne, nævner Peder Hanghøj som chef for børn og undervisning i Morsø Kommune.

 

Den primære målgruppe for projektet er unge mænd mellem 15 og 17 år bosat på og omkring Mors, der ikke umiddelbart skønnes at have forudsætninger for at starte på eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Det øgede fokus på de unge mænd skyldes en kønsmæssig skævhed i de unges valg af uddannelse. 34 pct. af kvinder i alderen 20-24 år og bosat på Mors har afsluttet en almen- eller erhvervsgymnasial uddannelse, hvilket er 16 pct. højere end mændene inden for samme aldersgruppe.

srl

Foto: Colourbox

 

https://www.dknyt.dkartikel/en-sund-fritid-skal-faa-flere-i-uddannelse