DK Nyt
En måned til udredning i psykiatrien bliver svært

En måned til udredning i psykiatrien bliver svært

Danske Regioner er med på at behandle de mest syge først og i det hele taget klar til at drøfte regeringens nye udspil om udredning og ventetid
27. APR 2012 11.08

De gennemgående tanker i regeringens udspil ligger fint i tråd med regionernes ønsker om at styrke kvaliteten i diagnostik og behandling. Lige som regeringen og regionerne er enige om at prioritere indsatsen, så de mest syge bliver behandlet først, lyder det fra Danske Regioners hovedkvarter på Dampfærgevej.

Sundhedsminister Astrid Kragh (SF) har præsenteret et nyt regeringsudspil om udredning og differentieret ventetid, der bl.a. giver patienterne en ret til udredning inden for en måned. Hvis udredningen af faglige grunde ikke kan være afsluttet inden for en måned, skal patienten have en begrundelse og en plan for det videre forløb. Når udredningen er afsluttet, bliver det en lægefaglig vurdering om patienten behandles inden for fire uger, eller patienten kan vente i op til otte uger.

- Der er mange gode takter i udspillet. Modellen vil kræve en omstilling af den måde, vores sygehuse arbejder på, og måden, hvorpå vi håndterer patientbehandlingen, når vi fremover skal have lige så stor fokus på at levere udredning som behandling, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen (S).

Retningslinier nødvendige
Formanden finder det også positivt, at regeringen i udspillet vil give psykisk syge de samme rettigheder som andre patienter.

- Det bakker regionerne op om. Men vi skal være opmærksomme på, at behandlingskapaciteten inden for psykiatrien mange steder er meget presset, og det kan derfor blive svært på den korte bane at leve op til målsætningerne i regeringens udspil, siger Bent Hansen.

Regionerne forventer snarest at være i dialog med regeringen om, hvordan modellen i det nye udspil kan fungere i praksis.

- Der er flere udfordringer og spørgsmål, som skal afklares nærmere. For eksempel kræver regeringens forslag, at det afklares, hvilke hensyn, der kan begrunde en særlig hurtig behandling. Her er der brug for redskaber i form af visitationsretningslinjer og evt. en vejledning fra Sundhedsstyrelsen, som det også indgår i regeringens tanker, siger formanden for Danske Regioner.

https://www.dknyt.dkartikel/en-maaned-til-udredning-i-psykiatrien-bliver-svaert