Elever får kortere skoledage

En ny aftale i Folketinget om folkeskolen betyder kortere skoledage, mere lokal beslutningstagen og øget fokus på understøttende undervisning.
30. JAN 2019 8.55

FOLKETINGET: Et flertal i Folketinget er blevet enig om en aftale, der skal justere folkeskolen. Det betyder blandt andet, at eleverne kan se frem til kortere skoledage og et kvalitetsløft af den understøttende undervisning, oplyser Finansministeriet. 

Med den nye aftale skal der også komme større frihed til at tilrettelægge undervisningen på lokalt plan og færre vikartimer. Skoleugen bliver 2,25 klokketimer kortere for de yngste elever, og for de ældre klassetrin får kommunerne og folkeskolerne større frihed til at tilrettelægge ugen, når der bliver mulighed for at konvertere op til to timer af den understøttende undervisning til eksempelvis flere voksne i undervisningen, og det vil kunne betyde en kortere skoleuge.

Kvaliteten af den understøttende undervisning bliver øget med 128 mio. kr. i 2019, 283 mio. kr. i 2020 og 249 mio. kr. i 2021 og frem. Pengene kan blandt andet bruges til lærere og pædagoger.

Christiansborg skal ikke bestemme
- Med aftalen får folkeskolerne nu en større lokal frihed, så det bliver op til den enkelte skole og kommune at indrette en skoleuge, der passer til deres elever. Den beslutning bor bedst hos dem, der kender eleverne og de lokale behov, frem for på Christiansborg. Med flere fagtimer, en bred læseindsats og færre vikartimer understreger vi, at fagligheden i folkeskolen stadig har brug for fokus, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA). 

Endnu et punkt i aftalen er fokus på fagligheden, og med det bliver der tilført 90 ekstratimer om året til fremmedsprog i 5. klasse, billedkunst i 6. klasse og historie i 9. klasse.

Det er regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Radikale og Socialistisk Folkeparti, der er blevet enige om aftalen.

ibs

Initiativer i aftalen:

Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen

1. Kortere skoleuge i indskolingen
2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af paragraf 16 b

Øget faglighed og kvalitet

3. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning
4. Prioritering af udvalgte fag
5. Styrket læseindsats
6. Reduktion af nuværende faglige bindinger for undervisningen
7. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning 
8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfælleskab 

Øget frihed

9. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder
10. Mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen
11. Forenkling af elevplanen
12. Evaluering af de nationale test
13. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen

Kilde: Finansministeriet

 

https://www.dknyt.dkartikel/elever-fr-kortere-skoledage