DK Nyt

Ekspertgruppe skal undersøge coronaforløbet

Bredt folketingsflertal ønsker udredning om både beredskab og nedlukning.
23. JUN 2020 13.00
TEMA: Corona

Et bredt politisk flertal er enige om, at en ekspertgruppe skal undersøge håndteringen af coronavirus. Ekspertgruppen skal granske sundhedsvæsnets beredskab, men også de beslutninger, der lå til grund for nedlukningen af Danmark midt i marts.

Flertallet bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, De Konservative og Liberal Alliance har manifesteret sig i en beretning fra Folketingets Udvalg for Forretningsordenen, hvor et underudvalg har diskuteret sagen. Enhedslisten støtter forslaget om en udredning, men har derudover en række detailønsker, som der ikke var flertal for.

Samtidig med beslutningen om udredningen er professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen udpeget som formand for ekspertgruppen. Han skal nu stå for at finde et hold på fem eksperter med viden inden for jura, økonomi og samfunds- og sundhedsvidenskab.

Udredningen skal være færdig og offentliggjort senest i januar 2021.

mk

 

https://www.dknyt.dkartikel/ekspertgruppe-skal-undersoege-coronaforloebet