DK Nyt
Egedal og Ballerup anklaget for underhåndsaftale

Egedal og Ballerup anklaget for underhåndsaftale

Specialskole i Ballerup afviser at tage imod Egedal-børn med krav på specialtilbud - selv om der er plads - begge kommuner meldt til Statsforvaltningen

Af Knud Abildtrup, [email protected]

EGEDAL / BALLERUP:
Autismeforeningen mener, at Egedal og Ballerup kommuner begår bevidste brud på lovgivningen om frit skolevalg i forbindelse med specialundervisning og har nu meldt begge kommuner til Statsforvaltningen.

Fem familier bliver ifølge foreningen afvist af en specialskole i Ballerup - Kasperskolen. Og foreningen mener, at kommunerne har taget forskud på den aftale, der blev lavet af den tidligere regering og KL i økonomiaftalen for 2012.

P.t. er det kommunen, hvor den ønskede skole ligger i - der tager stilling til om barnet kan optages. Fremover bliver det kommunen hvor barnet er bosiddende. Lovforslaget er dog ikke fremsat eller vedtaget endnu.

Alligevel agerer de to kommuner, som om lovforslaget er trådt i kraft - hvilket er ulovligt, lyder det fra foreningen, der oplyser, at Undervisningsministeriet har påtalt det, men ingen sanktionsmuligheder har.

- Vi har i Egedal Autismeforening meldt Egedal og Ballerup kommune til tilsynet i Statsforvaltningen. Sagsbehandlingen her er dog så langsom, at familierne reelt mister deres ret inden statsforvaltningen når frem til en afgørelse. Kommunerne satser altså koldt og kynisk på at vinde på tid, lyder det fra presseansvarlig Finn Due Larsen i Egedal Autismeforening. Og videre:

- Der må være grænser for hvordan kommunerne kan få lov at forvalte loven. Vores mistanke er, at de to kommuner har lavet en underhåndsaftale. Der er nemlig store penge på spil. Optager Ballerup Kommune de fem børn i deres specialtilbud, giver det Egedal Kommune en ekstra regning på 3-4 millioner. Egedal Kommune agter nemlig at inkludere de fem børn i almindelige folkeskoler på trods af deres behov for specialundervisning.

Over for TV2 Lorry bekræfter skolechef i Egedal, Egon Agerlin, at der er frit skolevalg på specialområdet, men at det er skolekommunen, der vurderer, om de kan optage de pågældende elever.

ka

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/egedal-og-ballerup-anklaget-for-underhaandsaftale