DK Nyt
Egedal: Dårlig sortering ødelægger kvaliteten af bioaffald

Egedal: Dårlig sortering ødelægger kvaliteten af bioaffald

24 pct. hører ikke hjemme i bioaffaldet i den grønne affaldsspand, viser undersøgelse. Det er spild af energi, at affaldet ikke sorteres bedre, for bioaffaldet bliver genanvendt til varme og kompost
17. MAJ 2011 12.55

EGEDAL: Bioaffald fra 100 villaer og rækkehuse i Egedal Kommune er blevet undersøgt for at se, om der er ting i bioaffaldet, der ikke burde være der. Bioaffald er kort sagt madaffald, og affald der kommer fra en levende organisme. Det gode ved bioaffald er, at det bliver genanvendt til biogas og kompost.

Desværre viste undersøgelsen, at 24 procent af affaldet ikke hører til i bioaffaldsspanden, men i stedet i den almindelige skraldespand til restaffald. Det er ting som bleer, plastic og reklamer, der ødelægger udnyttelsen af bioaffaldet.

Der er god grund til at sortere affaldet rigtigt, for alt bioaffaldet bliver kørt til Bio Vækst i Gislinge, hvor det bliver genanvendt til biogas og kompost. Biogassen omdannes til el og varme. Komposten bliver til gødning og jordforbedring af blandt andet landbrugsjord, havejord, parkarealer og fodboldbaner.

Plastposer
Der blev også fundet en del plasticindkøbsposer i bioaffaldet. Indkøbsposerne er sværere at sortere fra bioaffaldet, end almindelige tynde affaldsposer, som det anbefales at bruge i stedet.

Undersøgelsen af bioaffaldet er gennemført i samarbejde med Vestforbrænding og fem andre kommuner. I de seks undersøgte kommuner varierer renheden i bioaffaldet fra 75 procent til 99 procent. Så der er noget at stræbe efter for borgerne i de gamle Stenløse- og Ølstykke kommuner, der i dag sorterer deres affald i rest- og bioaffald. Og noget at forberede sig på for borgerne i den tidligere Ledøje-Smørum Kommune, der skal sortere deres affald fra 2012.

- Næste gang vi undersøger bioaffaldet, håber vi, borgerne i Egedal Kommune har sorteret det endnu bedre! Vi kan gøre det meget bedre. Når vi sorterer godt, betaler vi mindre i forbrændingsafgift på restaffaldet, fordi alt det forkerte affald er sorteret fra. Hjælp med at gøre os endnu mere miljørigtige, opfordrer centerchef for Miljøcenteret Ingela Karlsson.

mou

Se undersøgelsen her

https://www.dknyt.dkartikel/egedal-daarlig-sortering-oedelaegger-kvaliteten-af-bioaffald