DK Nyt

Efter ti år i Danmark er hver anden flygtning ikke i arbejde

Tydelig forskel på, i hvor høj grad kvindelige og mandlige flygtninge kommer i arbejde.
16. OKT 2020 11.30

Lidt over hver anden flygtning, der har været i Danmark mellem tre og seks år er i beskæftigelse, viser en gennemgang foretaget af Danmarks Statistik.

Det er markant højere end for de flygtninge, der har været i Danmark op til tre år. Her er det lidt over hver tredje, der er i beskæftigelse.

For de flygtninge, der har været her i over ti år, er det lidt under halvdelen, der er i beskæftigelse.

Pas på med sammenligning

Danmarks Statistiks specialkonsulent Jens Bjerre, der har arbejdet med opgørelsen, advarer i en pressemeddelelse mod at drage alt for mange konklusioner ved at sammenligne på tværs af årgangene.

- Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om forskellige grupper, når vi taler om flygtninge, der har været i landet i kortere og længere tid.

- Grupperne kan derfor også være forskelligt sammensat med hensyn til alder, køn og uddannelsesniveau, hvilket kan påvirke beskæftigelsen, siger han i en pressemeddelelse til opgørelsen.

Stor forskel mellem mænd og kvinder

Tallene viser dog også, at der i alle grupperne er en stor forskel på, hvor mange mandlige og kvindelige flygtninge der kommer i arbejde.

Faktisk er forskellen mindst hos de flygtninge, der har været her i over ti år. Her er det 51 pct. af mændene, der er i arbejde, mens 42 pct. af kvinderne er i arbejde.

For de flygtninge, der har været her i seks til ti år er det over 60 pct. af mændene, der er kommet i arbejde, mens 37 pct. af kvinderne er i beskæftigelse.

Forskellen er størst blandt de flygtninge, der har været her tre til seks år. Her er 60 procent af mændene i arbejde, mens 24 pct. af kvinderne er det.

For de flygtninge, der har været kortest tid i landet, er 16 pct. af kvinderne i arbejde, mens 49 pct. af mændene er i arbejde.

Ritzau

https://www.dknyt.dkartikel/efter-ti-aar-i-danmark-er-hver-anden-flygtning-ikke-i-arbejde