DK Nyt
Dybere å er en dårlig klimaløsning

Dybere å er en dårlig klimaløsning

Egedal afviser kritik fra landmænd, der mener at spildevand fra oversvømmelser i området skaber giftigt slam i Værebro Å
12. APR 2012 8.09

EGEDAL: Vandmiljøet i Værebro Å har det derimod rimeligt godt, og drikkevandet fra ådalen er helt rent, lyder meldingen fra Egedal Kommune efter kritik fra landmænd, der mener at spildevand fra oversvømmelser i området skaber giftigt slam.

Lokalavisen Egedal beskriver, hvordan en gruppe landmænd i Værebro Ådal har fået foretaget prøver, der viser at spildevand fra oversvømmelser i området skaber slam med miljø-fremmede stoffer, når det i perioder har regnet meget kraftigt.

Egedal Kommune har ikke fået forelagt undersøgelsen og kan derfor ikke udtale sig om konklusionerne, men chef for Miljøcenteret, Ingela Karlsson, afviser at Værebro Ådal skulle være 'fyldt med gift'.

- Vi er heller ikke glade for at oversvømmelserne fra tid til anden efterlader slam ved åen, når det fortyndede spildevand løber ud mod Roskilde Fjord, men det er vigtigt at understrege, at vandmiljøet har det rimeligt godt. En undersøgelse fra Naturstyrelsen viser faktisk, at niveauet ligger på 4, hvor 7 er helt frisk bjergvand, siger Ingela Karlsson.

- Samtidig er meldingen fra Københavns Energi, at drikkevandsboringerne i Værebro Ådal ligger godt beskyttet, så der er ingen sundhedsfare. Det gælder også for de køer, som landmændene lader græsse i området. Køerne er ifølge veterinærmyndighederne robuste og skulle heller ikke være truet, siger Ingela Karlsson.

Det nytter ikke at grave åen større
Landmændene, der har stiftet et å-laug, har i flere år argumenteret for, at Egedal Kommune skal grave åen bredere for at sikre større gennemstrømning, men det er ikke en kommunal opgave og slet ikke nogen god løsning.

- Vi har været i løbende dialog med landmændene for at forklare, at vi gør rigtig meget for at sikre gennemstrømning, men at det ikke vil være en løsning at grave åen ud. Sagen er, at landmændenes dræn er faldet sammen og området ligger så lavt, at det ikke nytter noget at gøre 'spanden' større, når vandet ikke kan hældes ud. Desuden vil det være i strid med miljødirektiver, at skabe en vandmotorvej, fordi det skader vandmiljøet og de fisk, der eksempelvis lever i åen. I dag observerer vi ørreder i åen, der ikke ville kunne leve, hvis der var forurenet, forklarer Ingela Karlsson.

Investerer millioner i Værebro Ådal
Kommunalbestyrelsen har bevilget 3,1 mio. kr. til at gennemføre en såkaldt klimastrategiplan - en slags forundersøgelse - der skal klarlægge, hvordan man bedst håndterer vandmængderne, når regnen vælter ned.

- Det handler ikke kun om åen, men om hvordan vi måske bedre kan regulere vandet i fremtiden og undgå oversvømmelser i Værebro Ådal ved eksempelvis at styre vandet de rigtige steder hen, siger Ingela Karlsson.

Egedal Kommune besluttede desuden sidste år, at etablere et selvstændigt vådområde i Værebro Ådal til 7,8 mio. kr, der skal nedbringe forureningen i Roskilde Fjord og skabe nyt plante- og dyreliv. Samtidig kan projektet være med til at tage toppen af oversvømmelserne langs Værebro Å.

ka

 

https://www.dknyt.dkartikel/dybere-aa-er-en-daarlig-klimaloesning