DK Nyt
DSB sætter domicil i Sølvgade til salg

DSB sætter domicil i Sølvgade til salg

Et ønske om mere samlede og effektive rammer i administrationen ligger bag, at DSB's hovedsæde gennem 83 år nu skal sættes til salg

- DSB arbejder fortsat målrettet mod at blive en langt mere moderne og effektiv virksomhed. Derfor skal vi også have nogle rammer, der understøtter det, siger DSB's administrerende direktør, Christian Roslev, til beslutningen om at sætte 'til salg'-skilt i asfalten foran det 240 år gamle bygningsværk på adressen Sølvgade 40 i København.

Ideen om at sælge Sølvgade har ulmet i flere år. Det har længe været svært at udnytte Sølvgades store gangarealer, og dårligt udnyttede kontorer har givet for meget spildplads. Sølvgade er en fredet bygning, og muligheden for at rive vægge ned og bygge om er derfor ikke stor.

- Jeg er jo også kommet her som gæst, da jeg i var direktør for Nordjyllands Trafikselskab, og jeg oplevede Sølvgade som lukket og tungt at komme ind i. Jeg kunne godt tænke mig et mere åbent DSB-hovedsæde med en fleksibel indretning. Samtidig vil det være rigtig godt, hvis DSB's hovedsæde ligger tæt ved jernbanen. Christian Roslev understreger, at der meget vel kan gå halvandet år, fra der er lavet en aftale med en investor, til flyttekasserne i Sølvgade skal pakkes.

110 millioner at spare på indkøb i 2012
Et andet konkret effektiviseringstiltag er, at håndteringen af indkøb fremover. Her er DSB's mål i første omgang at spare 110 millioner kroner i 2012.

- Vi skal spare rigtig mange penge på indkøb på meget kort tid. Det kræver en massiv omlægning og en benhård styring, siger indkøbschef i DSB, Ole Egebøl.

I praksis indebærer det en omlægning fra en meget decentral håndtering af indkøb til en central funktion med Koncernindkøb som omdrejningspunkt. Ikke mindst skal alle indkøb fremover foretages via DSB's indkøbssystem, så hele processen fra rekvisition til betaling kommer til at køre automatisk.

- I dag bruges indkøbssystemet kun til 17 pct. af vores indkøb. Resten klares via mail, telefon, gule lapper mv., og det betyder store interne omkostninger. Desuden går vi glip af vigtig viden - som systemet kan forsyne os med - om, hvad vi faktisk bruger pengene til. En sådan viden stiller os langt bedre, næste gang vi skal forhandle, forklarer Ole Egebøl.

Centraliseringen betyder eksempelvis også, at listen over DSB's ca. 8.000 leverandører skal gennemgås med tættekam med henblik på at samle samme typer ydelser hos færre leverandører for på den måde at opnå bedre priser.

Parallelt med DSB's indsats for at opnå bedre priser skal en meget stor del af besparelserne ifølge Ole Egebøl hentes ved, at der simpelt hen også købes mindre ind.

https://www.dknyt.dkartikel/dsb-saetter-domicil-i-soelvgade-til-salg