DK Nyt
DONG: Ingen godtgørelse til Eldrup

DONG: Ingen godtgørelse til Eldrup

Advokatundersøgelse: Den fyrede Anders Eldrup tilsidesatte sine forpligtigelser som administrerende direktør
28. MAR 2012 12.02

Bestyrelsen for DONG Energy har nu behandlet resultatet af advokatundersøgelsen fra advokatfirmaet Norrbom Vinding samt en såkaldt second opinion fra Kammeradvokaten om samme sag.

Begge advokatfirmaer konkluderer ifølge DONG selv entydigt, at Anders Eldrup har udvist en adfærd, der må kvalificeres som misligholdelse.

På denne baggrund har en enig bestyrelse i overensstemmelse med konklusionen om misligholdelse truffet beslutning om, at konsekvensen heraf må være, at Anders Eldrup alene vil modtage løn i den opsigelsesperiode, han efter sin kontrakt er berettiget til og dermed ingen fratrædelsesgodtgørelse i henhold til kontraktgrundlaget.

Anders Eldrup mener sig ifølge Politiken berettiget til de i alt 33 måneders løn, der er anført i hans kontrakt, og derfor vil han nu indlede en voldgiftssag mod DONG.

ka

 

https://www.dknyt.dkartikel/dong-ingen-godtgoerelse-til-eldrup