Dom for trusler og chikane halveret fra et år til et halvt

KORT NYT17. APR 2019 7.57

ODENSE: En 40-årig kvinde har i Østre Landsret fået halveret en straf på et års fængsel for trusler og chikane mod børn og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) samt en række offentligt ansatte i Odense Kommune. Den langvarige straf var en følge af en ny paragraf i straffeloven, hvorefter personer ikke kun kan straffes for at true eller overfalde offentligt ansatte, men også for at forfølge eller krænke dem i deres hverv.

Med halveringen af dommen er afsoningen overstået, idet kvinden har siddet varetægtsfængslet i fem måneder. Retten anser straffen for afsonet, hvis den dømte afstår fra at komme med nye trusler.

Hun havde egentlig anket til frifindelse, men skiftede mening og erkendte de 28 tilfælde af trusler, falske anklager og overtrædelse af tilhold, som hun blev dømt for i byrettten. Hun forklarede dengang, at hun forsøgte at råbe systemet op efter en samværssag, hvis udfald gik hende imod.

mk

 

https://www.dknyt.dkartikel/dom-for-trusler-og-chikane-halveret-fra-et-r-til-et-halvt