DK Nyt

Digital post om fælles børn skal fremover gå til begge forældre

KORT NYT17. MAR 2021 7.04

Breve fra det offentlige om børn skal fremover sendes til begge forældres e-Boks. Det er konsekvensen af en ny lov, som Folketingets partier tirsdag blev enige om, oplyser Ligestillingsministeriet.

Der har hidtil ikke været nogen udtrykkelig pligt til at sende digital post om et fælles barn til begge forældre, og som konsekvens er der kun blevet sendt til den ene forælder, typisk moren, når forældrene bor sammen. Det ændres nu, så digital post om et fælles barns forhold sendes til begge forældre, uanset om de bor sammen eller ej.

Loven træder først i kraft i forbindelse med overgangen til den nye Digital Post-løsning, hvor myndighederne i forvejen skal tilpasse deres underliggende it-systemer. Den nye løsning ventes klar i november.

mk

https://www.dknyt.dkartikel/digital-post-om-faelles-boern-skal-fremover-gaa-til-begge-foraeldre