DK Nyt
DIF: Danmark skal have verdens mest aktive folkeskole

DIF: Danmark skal have verdens mest aktive folkeskole

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil tage mere samfundsmæssigt ansvar og vil udvikle folkeskolen med mere idræt og bevægelse

- Børn og unge skal op af stolene og ud at bevæge sig. DIF har en vision om, at vi i Danmark skaber verdens mest aktive folkeskole. Vi tror på, at vi vil få sundere og fagligt dygtigere børn, og DIF er klar til at bidrage med konkrete indsatser og pilotprojekter, sagde DIF's formand Niels Nygaard på årsmødet.

Han understregede desuden, at foreningen vil gøre alt for at minde de politiske partier om idrættens samfundsmæssige potentiale.

- Vi kunne godt ønske os, at idrætten en gang imellem indtog en højere placering på den politiske dagsorden. Især når politikerne selv ønsker, at vi inden for idrætten skal yde flere samfundsmæssige bidrag. Vores ambitiøse politiske udspil på skoleområdet er et forsøg på at få idrætten mere ind i samfundsdebatten.

Folketingskandidaterne værdsætter idrætten
Det er valgår, og DIF har undersøgt folketingskandidaternes holdning til idrætspolitiske emner. Resultaterne viser, at udspillet på skoleområdet har politisk medvind:

  • 72 pct. af folketingskandidaterne i undersøgelsen vil arbejde for flere obligatoriske timer i idrætsfaget i folkeskolen.
  • 2/3 af folketingskandidaterne mener, at idrætten skal tage mere ansvar for løsning af samfundsopgaver inden for sundhed, integration og socialt udsatte grupper.
  • 95 pct. vil gøre det nemmere at være frivillig ved at kigge på statslig regelforenkling, afbureaukratisering mv. Det harmonerer med målsætningerne i DIF's frikommuneforsøg.
  • 1/3 af folketingskandidaterne vil øge de statslige tilskud til idrætten, mens knap halvdelen mener, at idrætten får en passende andel af statens midler. Kun 1 pct. vil nedprioritere idrætten.

Læs det skolepolitiske oplæg her

 

https://www.dknyt.dkartikel/dif-danmark-skal-have-verdens-mest-aktive-folkeskole