DK Nyt
Der er flere ældre borgere, men færre pleje- og ældreboliger
Færre ældre bor i pleje- og ældreboliger end for ti år siden.
Foto: Danmarks Statistik

Der er flere ældre borgere, men færre pleje- og ældreboliger

Kun hver tredje borger over 90 år bor nu i en pleje- eller ældrebolig.

Mens antallet af ældre vokser, falder antallet af pleje- og ældreboliger. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

De seneste ti år er antallet af ældre over 75 år, som bor i pleje- og ældreboliger, faldet fra 58.000 til 52.700. I samme periode er antallet af ældre i aldersgruppen steget med 34 pct.

Især hos de ældre på 90 år og derover er faldet stort. I 2010 boede 42 pct. af aldersgruppen i pleje- eller ældrebolig, i 2020 er det kun 34 pct.

I samme periode er der også sket et fald i, hvor mange ældre der modtager hjemmehjælp. I 2010 gjaldt det 120.300 personer over 75 år, i 2019 var det faldet til 100.000.

Alt efter temperament kan man enten se tallene som en nedprioritering af hjælpen til de ældre eller som en succes for forsøgene på at gøre de ældre mere selvhjulpne i stedet for at udføre opgaverne for dem. 

Siden 2010 er antallet af pleje- og ældreboliger faldet fra 82.100 til 78.900, et fald på fire pct.

Samtidig er der sket en forskydning i boligtyperne. Antallet af plejeboliger, som i stigende grad afløser plejehjemsboliger og beskyttede boliger, er vokset med 13 pct. og udgør nu over halvdelen af alle pleje- og ældreboliger. Også antallet af friplejeboliger vokser.

Det er især de ældste årgange, som bor i plejeboligerne.

Fem typer af pleje- og ældreboliger

Plejehjemsboliger og beskyttede boliger er oprettet efter Lov om social service:

  • Plejehjemsboliger findes på ældreinstitutioner, hvor der er fast tilknyttet personale og serviceareal.
  • Beskyttede boliger findes ligeledes på ældreinstitutioner. Der er fast tilknyttet personale og serviceareal til nogle beskyttede boliger, mens der i andre er etableret nødkald mv.

Plejeboliger og almene ældreboliger er oprettet efter Lov om almene boliger:

  •  • Plejeboliger er ældreboliger, hvor der er fast tilknyttet personale og serviceareal. Plejeboliger er på sigt afløseren for plejehjem.
    Almene ældreboliger er indrettet, så de er egnede som bolig for ældre og handicappede, men der er ikke fast tilknyttet personale og serviceareal.

Friplejeboliger er oprettet efter Lov om friplejeboliger:

  • Friplejeboliger er private plejeboliger til personer med omfattende behov for service og pleje. Friplejeboliger har tilknyttet personale og serviceareal.

ak

https://www.dknyt.dkartikel/der-er-flere-aeldre-borgere-men-faerre-pleje-og-aeldreboliger