DK Nyt

De udsatte får flere midler

Der er ikke meget at rutte med på finansloven, men syge, ældre og udsatte får 1 mia. kr. ekstra

Mens finansloven er præget af økonomisk smalhans og nulvækst, er der en lille mia. kr. ekstra i 2012 til de svageste grupper i satspuljemidlerne - også kaldet 'de svages finanslov'.

De ekstra penge, som løber op i 3,5 mia. kr. frem til 2015 hænger sammen med lønstigningen på det private arbejdsmarked sidste år.

Regeringen vil bruge de ekstra penge på ældre, de vanskeligst stillede, psykisk syge, ledige og udsatte børn og unge. Men udspillet skal forhandles med alle Folketingets partier minus Enhedslisten, som står uden for satspuljeforliget. Det skriver Jyllands-Posten.

For fjerde år i træk må regeringen fremlægge en finanslov med hul i kassen. Det offentlige underskud ventes i 2012 at blive 84,5 mia. kr. mod 68,2 mia. kr. i år.

Regeringen har også nedjusteret forventningen til væksten næste år. Tidligere skønnede regeringens embedsmænd en vækst på 1,9 pct. i 2012. Nu lyder skønnet på 1,3 pct.

lcl

 

https://www.dknyt.dkartikel/de-udsatte-faar-flere-midler