DK Nyt
De seks store spiller ud over for Folketinget

De seks store spiller ud over for Folketinget

Uanset farven på en kommende regering, bør den som noget af det første reformere beskæftigelsessystemet. Det mener de seks største bykommuner, der onsdag fremlægger et fælles, tværpolitisk udspil for Folketingets arbejdsmarkedsudvalg

Landets seks største bykommuner - de såkaldte 6-byer - fremlægger onsdag deres fælles, tværpolitiske udspil til et nyt beskæftigelsessystem for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. Kommunerne efterlyser større handlefrihed, så indsatsen for den enkelte borger bliver mere målrettet og meningsfuld.

De seks kommuner er Aalborg, Aarhus, Esbjerg, København, Odense og Randers.

- Uanset om vi er konservative, radikale eller socialdemokrater, står 6-byerne sammen om visionen om et mere fleksibelt beskæftigelses-system. Dermed sender vi et klart signal til regeringen og Folketingets partier om, at vi i den grad har brug for en reform. Kommunerne skal have større frihed til at planlægge indsatsen for de ledige efter individuelle og lokale forhold, siger beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev (R), Københavns Kommune.

De seks kommuner lægger blandt andet op til et tættere, forpligtende fællesskab mellem kommuner, a-kasser og fagforeninger, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og sundhedssektoren, så de ledige sikres en sammenhængende indsats, der tager udgangspunkt i den enkeltes personlige behov.

I det tværpolitiske udspil opstiller kommunerne fire pejlemærker for et nyt beskæftigelsessystem:

  1. Mindre statslig styring og større lokalt råderum
  2. Fokus på effekt frem for proces
  3. Større sammenhæng i den tværgående indsats
  4. Medansvar og minimumsrettigheder til borgerne

- Der er noget helt galt i det nuværende system, når vores medarbejdere bruger mest tid på bureaukrati. Vi skal væk fra den stramme statsstyring, så kommunerne får lov at bruge kræfterne på borgerne i stedet for at hakke flueben af. Vi vil meget hellere måles på, hvor mange der kommer i job, i stedet for overholdelse af mere eller mindre meningsløse tidsfrister, siger udvalgsformand Henrik Vallø (K), Esbjerg Kommune.

mou

Følgende står bag udspillet:
Anna Mee Allerslev (R), borgmester for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune.

Peter Rahbæk Juel (S), rådmand for Social- og Arbejdsmarkeds- forvaltningen, Odense Kommune.

Mai-Britt Iversen (S), rådmand for Familie- og Beskæftigelses- forvaltningen, Aalborg Kommune.

Henrik Vallø (K), formand for Arbejdsmarkedsudvalget,
Esbjerg Kommune.

Leif Gade (S), formand for Arbejdsmarkedsudvalget,
Randers Kommune.

Hans Halvorsen (S), rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune.

https://www.dknyt.dkartikel/de-seks-store-spiller-ud-over-for-folketinget