DK Nyt
De første 42 ledere udnævnt til de nye centre

De første 42 ledere udnævnt til de nye centre

Ledere med personaleansvar fra kommunerne er nu indplaceret i Udbetaling Danmarks nye centre - se hvem her
27. JUN 2011 6.11

På nuværende tidspunkt er der indplaceret 42 ledere, oplyser ATP, der i første omgang søger at besætte ledige lederstillinger med eventuelle lederemner blandt kommunale medarbejdere, fx teamledere, faglige ledere eller medarbejdere med erfaring inden for ledelsesrelaterede opgaver. Det er kommunen, der indmelder eventuelle lederemner på de bruttolister, de skal sende til ATP med udgangen af september.

Herefter gennemfører ATP et rekrutteringsforløb. Medarbejdere, der figurerer som lederemner på kommunernes lister, og som ikke tilbydes lederstillinger, bliver, som planlagt, overført til kunderådgiver-stillinger.

Principper for organisering Lederindplaceringen er sket med udgangspunkt i disse organiseringsprincipper: I hvert center er der en centerdirektør samt tre afdelingschefer: én for pension, én for familieydelse & barsel, og én for boligstøtte. I hvert center er der et antal sektionschefer, som svarer til det forventede medarbejderantal.

Under afklaring
Alle sagsområder behandles i alle centre og filialer. I hvert center er der front- og back-funktioner. Hidtil har vi sagt, at der kun vil være back-funktioner i filialerne, men den endelige beslutning om, hvilke opgaver der skal ligge i filialerne, er endnu under afklaring.

Sagsområderne førtidspension og folkepension betragtes som ét sagsområde (pension). Sagsområderne familieydelse, boligstøtte og barselsdagpenge betragtes som selvstændige sagsområder. Specialopgaver inden for opkrævning og helhedsorienteret kontrol er centraliseret i centret i Hillerød. Her har en ekstra afdelingschef ansvar for området.

Lederindplacering i Aarhus-filialen afventer, hvor mange medarbejdere, der vælger at komme med i filialen. I Odense-filialen er der kun indmeldt én leder, som derfor er indplaceret.

Ved informationsmøderne i september beskriver ATP flere detaljer om centrenes og filialernes organisering af opgaverne.

Illustrationen: I Haderslev skal centret ligge på en grund ved havnen og bliver dermed en del af byens nye byudviklingsområde.

https://www.dknyt.dkartikel/de-foerste-42-ledere-udnaevnt-til-de-nye-centre