DK Nyt
Danskere ser gerne digitalt valg

Danskere ser gerne digitalt valg

FV 11 Med en digital afstemningsboks kunne danskerne kende valgresultatet allerede i minutterne efter valgstederne lukker kl. 20
12. SEP 2011 14.19

Nye tal fra KMD Analyse viser, at to tredjedele af danskerne synes, det er en god idé, hvis man som vælger kan sætte sit kryds hjemmefra via internettet.

En rundspørge viser, at et stort flertal af danskerne er parate til at afgive deres stemme digitalt. Initiativer som stemmeafgivelse via digitale brevstemmer i en mobil valgbus, digitale stemmebokse i selve valglokalet og stemmeafgivelse via internettet nyder stor opbakning hos danskerne, oplyser KMD.

- De nye tal viser, at danskerne på noget så traditionsbundet som et valg ser fordele i nye digitale muligheder. Vi har i tidligere undersøgelser set, at danskerne generelt bakker op om digitalisering i samfundet, og det giver os efterhånden et godt billede af, at man i Danmark gerne vil træde nye veje og på ingen måder er teknologiforskrækket, siger adm. direktør i KMD, Lars Monrad-Gylling.

- Med en digital afstemningsboks kunne danskerne kende valgresultatet allerede i minutterne efter valgstederne lukker kl. 20. Det vil selvfølgelig tage lidt af luften ud af den spænding, der traditionelt er på en valgaften. I sidste ende er det et politisk valg, hvad vi gør fremover, men der er ingen tvivl om, at udviklingen peger i retning mod, at valg bliver mere og mere digitale, siger Lars Monrad-Gylling.

Stor opbakning til de digitale tiltag ved dette folketingsvalg
Digitaliseringen af administrationen af de danske valg er allerede ved dette folketingsvalg godt i gang med værktøjer som digitale valglister og digitale brevstemmer. 43 af landets kommuner vil benytte digitale valglister, og 48 kommuner har valgt at lette administrationen af brevstemmer ved hjælp en elektronisk brevstemmeprotokol. Arbejdet nyder opbakning blandt danskerne.

74 procent af danskerne mener, at digitale hjælpemidler som digitale valglister bør anvendes til et valg. Tallene viser endvidere, at 82 procent af de adspurgte er enten enige eller helt enige i, at digitale valglister vil gøre det hurtigere at afgive sin stemme.

- Det er selvfølgelig rigtig glædeligt, at de digitale valgtiltag, som kommunerne er i fuld gang med, nyder opbakning blandt danskerne. Flere kommuner end nogensinde har valgt at digitalisere de bagvedliggende procedurer mest muligt, og dette folketingsvalg bliver derfor det mest digitale nogensinde, fortæller Lars Monrad-Gylling fra it-virksomheden KMD, der står bag it-løsningerne KMD Digital Valgliste og KMD Valg Brevstemmeprotokol.

 

Om KMD Analyse

 

https://www.dknyt.dkartikel/danskere-ser-gerne-digitalt-valg