DK Nyt

Danmark vækster

Svag økonomisk fremgang i fjerde kvartal
KORT NYT29. FEB 2012 11.32

STATISTIK: Bruttonationalproduktet (BNP) voksede 0,2 pct. i fjerde kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser.

Det private forbrug steg, mens det offentlige forbrug og investeringerne faldt. Samlet faldt den indenlandske efterspørgsel med 0,2 pct., mens nettoeksporten steg. For 2011 som helhed er væksten i BNP opgjort til 1,0 pct. Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden på BNP-væksten generelt vurderes til +/- 0,5 procentpoint, oplyser Danmarks Statistik.

cgt

https://www.dknyt.dkartikel/danmark-vaekster