DK Nyt

Seruminstitut:
Danmark kan åbne yderligere

Statens Serum Institut vurderer i en ny rapport, at blandt andet storcentre, biblioteker og zoo kan åbne.
6. MAJ 2020 13.19
TEMA: Corona

Statens Serum Institut, SSI, vurderer, at coronaepidemien vil dø ud i Danmark selv med yderligere åbning af samfundet. Det fremgår af en rapport forud for de politiske forhandlinger onsdag aften om, hvordan anden fase af genåbningen Danmark skal forløbe.

Rapporten beskriver både udviklingen af epidemien, nuværende tiltag og en række scenarier for genåbning. Det bliver understreget, at der er tale om matematiske modeller, der kan tage fejl.

- Sammenfattende kan det konkluderes, at det er overvejende sandsynligt, at epidemien dør ud af sig selv, såfremt den nuværende grad af nedlukning fortsætter.

- Epidemien forventes ligeledes at dø ud for scenariet med genåbning svarende til grundblokken alene - under forudsætning af at fysisk afstand og hygiejnetiltag fastholdes, skriver rapporten.

Grundblokken består blandt andet af åbning af storcentre, idræt uden tilskuere, biblioteker, zoologiske haver og kritiske offentlige arbejdspladser som Forsvaret og Arbejdstilsynet.

Afstand er helt afgørende

Derudover er der regnet på en lang række eventuelle tilføjelser til grundblokken. De dækker fra at lade 6.–10.-klasserne vende tilbage til at lade 9.–10.-klasse samt efterskoler, restauration og privatansatte vende tilbage. For førstnævnte forventes ikke en markant stigning i antallet af indlagte og ej heller for sidstnævnte.

- Udvides grundblokken med yderligere tiltag, viser modelberegningerne, at antallet af indlagte på intensiv fortsætter under 100 indtil slutningen på det simulerede tidsinterval, skriver Statens Serum Institut.

Det interval går til starten af juli. Og der bliver peget på en risiko for en anden bølge af smitte senere på året.

Det helt afgørende i modellerne fra instituttet er, om der fortsat bliver holdt god fysisk afstand. Gør der ikke det, siger modellerne, at potentielt selv i det mindst lempelige scenarie kan ske en mangedobling af indlæggelser.

- Som i tidligere modeller er overholdelse af fysisk afstand og hygiejnetiltag af stor betydning, skriver SSI.

Kan være en stor usikkerhed

SSI understreger, at der er tale om matematiske modeller. Og at der kan være en stor usikkerhed. Ikke mindst fordi man lige nu ser færre indlæggelser men flere, der går til lægen med influenzalignede symptomer.

- Med disse modsatrettede observerede udviklinger er det på nuværende tidspunkt uvist, om effekten af første fase af genåbningen endnu er slået helt igennem i antal nye indlæggelser.

- Der er derfor en risiko for, at modelberegningernes estimerede effekter af scenarier for anden fase af genåbningen på nuværende tidspunkt kan underestimere effekten af smittespredningen, skriver Statens Serum Institut.

Ritzau

https://www.dknyt.dkartikel/danmark-kan-aabne-yderligere