DK Nyt
Danfoss øger sit bidrag til at rense op ved Himmark Strand
Først ti mio. kr. og siden 25 mio. kr. bidrager Danfoss med til oprensningen af sin forurening på Nordals.
Foto: Lene Esthave, Ritzau Scanpix

Forureneren betaler :
Danfoss øger sit bidrag til at rense op ved Himmark Strand

Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Danfoss indgår nu et formelt partnerskab om at få ryddet op efter forureningen.

SYDDANMARK: Danfoss, der i forvejen har bidraget til forundersøgelserne af sin gamle forurening ved stranden på Nordals, fortsætter nu sit engagement i at få ryddet op, oplyser Region Syddanmark. 

Regionen er nu sammen med Sønderborg Kommune og Danfoss gået ind i en partnerskabsaftale om oprensning af generationsforureningen ved Himmark Strand. Det er ambitionen, at oprensningen er gennemført i løbet af 2023. Danfoss vil bidrage med 25 mio. kr. til oprensningen, som skal supplere de midler, Himmark Strand får tilført fra finansloven. 

Formålet er, at forureningen ikke længere skal udgøre en risiko for vandmiljøet. Og så vil badeforbuddet på stranden også kunne blive ophævet – alt sammen til gavn for både borgere, naturen og udviklingen af turismen i området.

Graveløsning

Der er afsat 630 mio. kr. på finansloven for 2021 til at gå i gang med oprydningen af de første af Danmarks ti generationsforureninger – inklusiv Himmark Strand.

Den endelige pris for oprensningen af Himmark Strand afventer resultatet af den igangværende detailplanlægning. Men det forventes, at prisen ligger mellem 133 mio. kr. og 172 mio. kr. Danfoss har tidligere givet tilsagn om at bidrage til at få fjernet forureningen og har nu tilkendegivet, at virksomheden vil bidrage med yderligere 25 mio. kr. til oprensningen.

Danfoss har allerede bidraget med ca. ti mio. kr. til forundersøgelsen af forureningens omfang og indhold samt forarbejdet til selve oprensningsprojektet.

Den politiske følgegruppe for Himmark Strand valgte i juni 2020 en graveløsning, hvor man fjerner forureningen ved at grave forurenet jord på både land, strand og havbund op. 

ka

https://www.dknyt.dkartikel/danfoss-oeger-sit-bidrag-til-at-rense-op-ved-himmark-strand