DK Nyt

Byrådsmedlem klager over borgmester og direktør

KORT NYT15. FEB 2020 14.10

SLAGELSE: Byrådsmedlem Steen Olsen (S) har klaget til Ankestyrelsen over borgmester John Dyrby Paulsen (S) og kommunaldirektør Frank Andersen, fordi han mener, at borgmesteren har givet modstridende og fejlagtig rådgivning efter indstilling fra kommunaldirektøren i en sag om politik om vandløbsområder - som han i øvrigt mener strider imod gældende lovgivning. Det skriver Sjællandske.

Han skriver i klagen, at 'Slagelse Kommune som offentlig myndighed har udøvet usaglig forskelsbehandling,' fordi kommunen ikke har hørt andre interessenter end sandsynsrådet, og at byrådets flertal derfor 'handler i strid med vandsynsrådet kommissorium 2018 til 2021', hvor det blandt andet står, at kommunen vil øge borgernes medejerskab for vandsynsarbejdet.

I den forbindelse skriver han også, at der har manglet åbenhed og gennemsigtighed i vandsynrådets arbejde, så offentligheden og politikerne har kunnet se dagsordener, bilag og referater.

eo

https://www.dknyt.dkartikel/byraadsmedlem-klager-over-borgmester-og-direktoer