DK Nyt

Byråd må bevilge 800.000 til hjælp i boligsag

BOLIGSKANDALEN Randers Byråd blev i aftes orienteret om boligskandalen af den midlertidige administrator. Nu overtager kurator for konkursboet den videre sagsgang
13. DEC 2011 10.38

Af Morten Uhrenholdt, [email protected]

RANDERS: Det ordinære møde i Randers Byråd måtte i aftes afbrydes, fordi Randersegnens Boligforenings midlertidige administrator, Anders Rønnebro frra AAB Aarhus, og kurator i konkursboet, advokat Poul Resen Steenstrup, Clemens Advokater i Aarhus, var til rådighed for en grundig orientering af byrådsmedlemmerne.

Mødet blev derfor afbrudt og orienteringen foregik bag lukkede døre, fordi en sådan orientering og drøftelse kan rumme personoplysninger og økonomiske oplysninger, der ikke kan luftes offentligt, og for at undgå, at hypoteser i drøftelserne ender som injuriesager.

- Men der var nu ingen dramatik i, at det ordinære møde blev afbrudt. Det var rent praktiske hensyn der gjorde, at de to på det tidspunkt kunne være til stede, forklarer teknisk direktør i Randers Kommune, Lene Andersen.

Kurator har nu ansvaret
Hun oplyser videre, at kommunen ikke, som det ellers var antaget, skulle udpege en ny, midlertidig administrator. Det er fra nu af konkursboets kurator, der har ansvaret for det videre forløb i den komplicerede sag. 

Det er hans ansvar - i samarbejde med kommunen og Landsbyggefonden - at finde endelige løsninger for de boligafdelinger, der er kommet i økonomisk uvejr som følge af hovedforeningen, Randersegnens Boligforenings, ulovligheder og ord i økonomien. 

Desuden skal  kurator her og nu sikre den videre drift af afdelingerne og de boliger, de rummer. Den opgave er overladt til RandersBolig, der hidtil har været praktisk administrator for de nu skandaleramte boligbyggerier.

Efter orienteringen blev det ordinære byrådsmøde genoptaget, og her var der en bevillingssag på dagsordenen, nemlig en slags akuthjælp til kommunen i form af revisor- og advokatbistand. Her har Randers allerede måttet bruge 300.000 kr. Det beløb hævede byrådet til 800.000. Randers' repræsentanter i de mange møder i den kommende tid har simpelthen brug for juridisk ekspertise ved deres side.

Onsdag er der møde mellem Randers Kommune, kuratoren og Landsbyggefonden. Sidstnævnte bliver formentlig den instans, der kan stille økonomi tilrådighed for at komme over de umiddelbare økonomiske problemer, der lige nu tårner sig op. 

Og torsdag mødes byrådet igen til et ekstraordinært møde. Om indholdet af det møde, vil den tekniske direktør endnu ikke sige noget.

En økonomi i kaos
Ifølge den midlertidige administrators rapport om forholdene i Randersegnens Boligforening, så er det - meget forenklet sagt - de ulovlige byggeriers entreprenører og långivere, der hænger på de uafklarede økonomiske forhold, fordi aftalerne mellem dem og boligforeningen var ulovlige.

Men det ændrer ikke på, at der skal findes løsninger for beboerne i foreningens forskellige afdelinger, der alle lider under den kuldsejlede økonomi, der bl.a. har indebåret en tabt egenkapital og manglende hensættelser til vedligeholdelse.

Og det konpliceres voldsomt af, at der under den nu fratrådte administrator, er sket en systematisk sammenblanding af økonomierne i boligforeningens afdelinger og mellem støttet og ustøttet boligbyggeri.

https://www.dknyt.dkartikel/byraad-maa-bevilge-800-000-til-hjaelp-i-boligsag