DK Nyt

Bupl: Skolerne stjæler SFO'ernes penge

På kreativ vis bruger kommuner de i forvejen pressede SFO'ers penge på skolerne, lyder det i kritisk kortlægning fra Bupl.

En større kortlægning af ressourceanvendelsen på SFO-området fra Bupl viser, at mange skoler "på kreativ vis" kanaliserer SFO'ernes penge over i skolerne. Dermed stjæler de børnenes fritid, lyder det fra Bupl-formand Elisa Rimpler.

- Det er ret beset at stjæle af børnenes fritid. I forvejen er der skåret helt ind til benet, og pædagoger står alene med 25 eller 40 børn i en gruppe. Ofte små børn i fem-syv årsalderen. Det skal simpelthen stoppe her og nu, siger Elisa Rimpler.

Bupl har gennemgået ressourceanvendelsen på 39 skolefritidsordninger på 30 skoler i de otte kommuner Esbjerg, Skanderborg, Kolding, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Vordingborg, Tårnby og Ringsted.

Og det er ud fra den kortlægning, at "skolerne med stor kreativitet kanaliserer ressourcer fra SFO’erne ind i skolernes budget", lyder det fra foreningen. Fx bruges SFO'ernes lønbudget til at aflønne personale i skolen, men det må man ikke ifølge Indenrigsministeriets regler om, at skolers og SFO’s budgetter skal holdes adskilt. 

Store sociale konsekvenser

Det kan få konsekvenser for børnenes trivsel, hvis omgivelserne og tilbuddene i SFO'erne bliver dårligere, og færre børn vil komme der. 

- Fritidsinstitutionerne er i dyb krise. Corona har fået rigtig mange forældre til at melde deres børn ud, og jeg er alvorligt bekymret for, om de kommer tilbage, når krisen er overstået. Forældrene kan jo også godt se, at der er skåret ind til benet. Og de børn, der har allermest brug for de stærke børnefællesskaber, risikerer at blive socialt hægtet af og få en endnu sværere barndom, siger Elisa Rimpler.

Med færre midler er der mindre mulighed for fokus på børnenes trivsel og fællesskab.

Bupls lokale afdelinger er i dialog med kommunerne, der indgår i undersøgelsen. Samtidig fortsætter Bupl den igangværende kortlægning, som ventes afsluttet sidst på året.

ibs

https://www.dknyt.dkartikel/bupl-skolerne-stjaeler-sfo-ernes-penge