DK Nyt
BUPL opfordrer kommunerne: Hold på de erfarne ledere

BUPL opfordrer kommunerne: Hold på de erfarne ledere

Et stort antal erfarne pædagogfaglige ledere er åbne overfor at blive lidt længere på arbejdsmarkedet, og det skal kommunerne udnytte, mener formand for BUPL’s Lederforening

- Undersøgelsen viser klart, at kommunerne ikke gør nok for at holde på de erfarne ledere. Hvis man ikke føler sig anerkendt, er det langt mere fristende for dem, der stadig kan, at hoppe over på efterlønnen. Derfor skal kommunerne i langt højere grad udnytte de formelle og uformelle muligheder for at tage en snak med deres erfarne ledere, hvor de sammen tilrettelægger fremtiden og får tilkendegivet, at de har brug for ledernes erfaringer, siger lederformanden, Sanne Lorentzen, i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen blandt 600 pædagogfaglige ledere på 55 år og derover viser, at kun fire procent af lederne har oplevet, at forvaltningen har taget initiativ til en samtale om en form for seniorordning, og kun en tredjedel af de erfarne ledere har lavet en udviklingsplan for mere end de næste to år. 13 procent har aldrig haft en lederudviklingssamtale, som svarer til medarbejderudviklingssamtalen (MUS).

Jobbegejstringen
- Det springende punkt for lederne er deres jobbegejstring. Hvis de føler sig klædt på til opgaverne og stadig får den kompetenceudvikling og anerkendelse, der skal til, så er der gode forudsætninger for jobbegejstringen og dermed lysten til at fortsætte. Jeg kan kun opfordre kommunerne til at være mere opmærksomme på denne gruppe ledere. Særligt i en tid, hvor der er udsigt til ledermangel, siger Sanne Lorentzen.

Undersøgelsen peger på, at SFO-ledernes og dagtilbudsledernes jobbegrejstring er lavere end områdeledernes.

- Det ser jeg på med stort alvor, for det tyder på, at der er nogle ledere, som føler sig klemt i de nye strukturer. Det vil BUPL se nærmere på den kommende tid, siger Sanne Lorentzen.

57 pct. af de adspurgte har tænkt sig at trække sig for at gå på efterløn, men at et stort flertal er åbent for forhandlinger eller tiltag, som kan få dem til at blive flere år som leder. Det kræver imidlertid, at de stadig føler sig ønsket af personalet og forvaltningen, og at der er en åbenhed overfor, at de kan trappe ned i tid eller opgaver.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/bupl-opfordrer-kommunerne-hold-paa-de-erfarne-ledere