DK Nyt
Budgettet holdt for fjerde år i træk

Budgettet holdt for fjerde år i træk

Et lavt sygefravær, en god økonomistyring og en meget høj arbejdsmoral - lyder ledelsens egen forklaring på Skives sunde økonomi
31. MAJ 2011 13.26

SKIVE:  Overskuddet på den ordinære drift var i 2010 på 118 mio. kr. For fjerde år i træk - dvs. siden kommunesammenlægningen - har kommunens økonomi været karakteriseret ved, at budgetterne lægges, så de holder, at der er et pænt overskud på det ordinære driftsresultat samtidig med, og at kommunen har en fornuftig likviditet, lyder det fra kommunen selv.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med regnskabsresultatet, det er et godt fundament for de kommende års økonomiske udvikling. Vi er et enigt byråd, der står bag budgettet for 2011 og frem, og det giver et godt afsæt for, at vi også i de kommende år har styr på den kommunale økonomi, siger borgmester Flemming Eskildsen (V).

- Det, at vi i Skive Kommune endnu en gang overholder vores budgetter, skyldes en usædvanlig stor ansvarlighed i kommunens mange institutioner og afdelinger. Et lavt sygefravær, en god økonomistyring og en meget høj arbejdsmoral på kommunens mange arbejdspladser giver de flotte resultater, siger kommunaldirektør Per Mathiasen.

Budgetter der holder
De samlede driftsudgifter i regnskab 2010 udgjorde 2.436,6 mio. kr. og var dermed 7 mio. kr. lavere end budgetteret.

Skive Kommunes gennemsnitlige likviditet udgjorde i 2010 161 mio. kr. Målet for likviditeten var ½ måneds nettodriftsudgifter - hvilket svarer til 105 mio. kr.

Gennemsnittet på de 161 mio. kr. var altså væsentligt over minimumsmålet.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/budgettet-holdt-for-fjerde-aar-i-traek