DK Nyt

Budgetenigheden slap op i Skanderborg, der vækster sig til skattestigninger

Udligningsreformen sætter skatten op tre år i træk. Midlertidigt, er forventningen hos budgetaftalepartierne.
17. SEP 2020 11.40
TEMA: Budget 2021

SKANDERBORG: Efter fire år med enighed står Skanderborg Byråd i år kun næsten samlet om budgetaftalen for 2021. To af byrådets 27 mandater er ikke med denne gang.

Budgetaftalen er indgået i skyggen af udligningsreformen, der for Skanderborgs vedkommende har betydet færre statspenge end hidtil. Det betyder en skattestigning, som kommunen har ret til ifølge en overgangsordning i forbindelse med udligningsreformen.

Stigningen i kommuneskatten falder i flere dele, i 2021 0,12 procentpoint, i 2022 yderligere 0,12 procentpoint og i 2023 yderligere 0,06 procentoint oveni. Altså 0,3 procentpoint over tre år, så kommuneskatteprocenten lander på 26 pct. mod 25,7 pct. i dag.

Skatten ville efter reglerne i overgangsordningen kunne stige yderligere i 2024, men det budgetteres der ikke med. I stedet lover aftalepartierne, at hvis tabet på udligningsreformen bliver mindre end forventet, så vil skattestigningen i 2023 blive tilsvarende mindre, og i det hele taget er det aftalepartiernes forventning, 'at skatten kan sættes ned igen, når det demografiske pres på anlæg aftager".

Sidstnævnte dækker over, at Skanderborg har vækst i indbyggertallet, hvorfor der i budgetåret og overslagsårene er afsat tilsammen en lille mia. kr. til daginstitutioner, skoler, plejecentre, idrætsfaciliteter og infrastruktur.

Partierne bag budgetaftalen er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale og SF, mens De Konservative og Alternativet står udenfor. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt i Skanderborg Byråd 30. september.

 

Se budgetaftalen.

 

https://www.dknyt.dkartikel/budgetenigheden-slap-op-i-skanderborg-der-vaekster-sig-til-skattestigninger