DK Nyt

Brobyggersygeplejersker skaber bedre patientforløb

KORT NYT21. SEP 2020 6.14

NORDJYLLAND: Siden december 2019 har Aalborg Universitetshospital gjort brug af såkaldte brobyggersygeplejersker. Sygeplejersker der skal hjælpe særligt sårbare patienter med overgangen mellem hospital og kommune. Det skal sikre sammenhæng i patientforløbet, så patienterne føler sig trygge.

Og det går rigtig godt. Data viser, at der har været 464 henvisninger fordelt ud på universitetshospitalets tre matrikler siden ordningens start. Ordningen er primært målrettet de patienter, der har mange indlæggelser og flere diagnoser. 

- Disse personer har ofte komplekse forløb, hvor de kan komme i klemme mellem flere instanser, og dermed nemt blive tabt. Men ved i samarbejde med relevante aktører at hjælpe patienten med at gennemføre den planlagte behandlingsforløb på hospitalet og i eget hjem, er der meget bedre mulighed for at hjælpe patienten og sikre, at patienten får den rette hjælp og rent faktisk bliver behandlet korrekt, fortæller Lise Søndergaard, leder af Sund Info på Aalborg Universitetshospital.

Fakta om projektet

I 2018 vedtog Danske Regioner, at der skal uddannes 1.000 brobyggersygeplejersker, som skal hjælpe ældre, kronikere, multisyge og psykiatriske patienter, der jævnligt er i kontakt med sundhedsvæsenet på tværs af kommune, region og almen praksis.

Aalborg UH har ansat fire brobyggersygeplejersker – en på halv tid i Thisted, en på halv tid i Hobro og to på fuld tid i Aalborg.

rbr

https://www.dknyt.dkartikel/brobyggersygeplejersker-skaber-bedre-patientforloeb