DK Nyt
Bred indsats for udadreagerende unge

Bred indsats for udadreagerende unge

Aarhus, Herning Kommune og Region Midtjylland har indgået et partnerskab om etablering af en ny institution for udadreagerende unge
1. MAR 2012 10.50

Det oplyser social- og beskæftigelsesrådmand Hans Halvorsen:

- Det er fire år siden, at byrådet vedtog at etablere en MultifunC-institution i Aarhus Kommune, og derfor glæder det mig, at vi nu en-delig kan komme i gang med at afprøve denne metode,  siger Hans Halvorsen, som ikke lægger skjul på, at han har store forventninger til institutionen.

- På hele det specialiserede socialområde skal vi i højere grad til at tænke i målrettede og tidsafgrænsede tilbud. Det giver langt mere mening i forhold til de unge, og det er en langt bedre udnyttelse af pengene. MultifunC er netop et sådant tilbud, og det venter jeg mig meget af, siger social- og beskæftigelsesrådmanden.

MultifunC-metoden er et kort, intensivt behandlingsforløb for unge med kriminel, aggressiv og voldelig adfærd. Metoden har i flere år været anvendt i Norge og i Sverige med gode resultater.
Aarhus Kommune indgår i et partnerskab med Herning Kommune og Region Midtjylland om finansieringen af MultifunC-institutionen. Regi-on Midtjylland er driftsherre.

cgt

https://www.dknyt.dkartikel/bred-indsats-for-udadreagerende-unge