DK Nyt

Brandvæsnet er løbet tør for idéer over for kæmpebrand

KORT NYT22. OKT 2020 6.52

ROSKILDE: Roskilde Brandvæsen er ved at løbe tør for ideer over for den kæmpebrand, der har raset i Solum affaldsplads siden 19. september. Det konstaterer Lars Robetje, beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen over for TV2 Lorry. Han og kollegerne står dermed tilbage med et valg mellem tre onder i kampen mod den kæmpemæssige bunke af haveaffald, der har stået i flammer siden 19. september:

Hvis brandvæsnet forsøger at slukke branden med vand, skal der bruges op mod 11 millioner liter. Det viser beregninger, som Roskilde Brandvæsen har lavet på baggrund af data om en lignende brand i England, men det kan skylle den store mængde fosfor fra træaffaldet ned i jorden, og da branden ligger ovenpå et område, hvor grundvandet nemt kan påvirkes, kan det altså være risikabelt at hælde vand på.

Den anden mulighed er at køre jord på branden, hvilket brandvæsenet tidligere har forsøgt. Men også her er der risiko for unødig miljøskade, da jord på branden kan udløse en glødebrand. Det kan i sidste ende betyde, at der bliver trukket trætjære ud af haveaffaldet, og det vil forurene jorden under branden. Endelig er der den sidste mulighed - ikke at gøre noget. Sådan kan branden gå i sig selv, men det vil give markante lugt- og askegener for borgerne i området.

ibs

https://www.dknyt.dkartikel/brandvaesnet-er-loebet-toer-for-ider-over-for-kaempebrand