DK Nyt

Socialtilsynet:
Bosted har ikke styr på målgrupper og magtanvendelse

På trods af gentagne løftede pegefingre fra Socialtilsynet har bostedet Søbæk ikke styr på sine målgrupper, og der er indberettet episoder, hvor ansatte har siddet på de unge og holdt dem fast.
31. MAJ 2020 14.00

Overordnet set går det sådan set meget godt på botilbuddet Søbæks afdelinger. På flere punkter giver Socialtilsynet topkarakter. Der tilbydes rette omgivelser, overordnet de rette kompetencer, og der er generel trivsel. 

Men ingen træer vokser som bekendt ind i himlen. Der er nemlig væsentlig plads til forbedring inden for magtanvendelse og i samarbejdet med forældre og de anbringende kommuner, fremgår det af Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapport. 

‘Socialtilsynet har en særlig opmærksomhed på tilbuddets praksis i forhold til samarbejde med forældremyndighedsindehavere og anbringende myndighed, idet socialtilsynet har modtaget en række bekymrende oplysninger vedrørende manglende samarbejde,’ lyder det blandt andet.

Blandt andet noterer tilsynet, at Søbæk indskriver børn og unge på forkerte afdelinger, hvor de ikke passer til målgruppen. Dermed mødes de ikke af de rette kompetencer blandt personalet.

Ikke noget nyt problem

Og netop placering af børn og unge i forkerte målgrupper har været et opmærksomhedspunkt for tilsynet flere omgange, fremgår det af rapporterne fra både 2019 og 2020. Derfor revurderes bedømmelsen fra fem til tre - middel opfyldt.

Søbæk er organiseret med flere forskellige opholdssteder og en kollegieafdeling, og derfor er målgruppen meget bred og helt fra 10-30 årige, som fx har været udsat for omsorgssvigt eller har en psykisk diagnose som adhd eller tourettes. 

På baggrund at tilsynsbesøget i januar i år er det tilsynets vurdering, at der er meget stor forskel på, hvordan medarbejderne arbejder med målgrupperne.

Magtanvendelse uden hjemmel

I rapporten af 2019 fremgår det også, at der har været problemer med magtanvendelse, og at der er indberettet flere tilfælde af indgreb, der ikke har været lovhjemmel til. 

På trods af bostedets beredskabsplan om at forebygge overgreb er der indberettet flere episoder, som de unge har opfattet som overgreb.

I første omgang havde styrelsen ellers givet en bedømmelse på 4, som er høj kvalitet. Det blev efterfølgende sat ned til 3, da det af magtanvendelsesindberetninger fra 2019 fremgik, at de unge har ‘'beskrevet flere episoder, hvor en eller flere medarbejdere har haft en nedværdigende tilgang til konkrete unge og udført handlinger i forbindelse med kørsel i tilbuddets bus, som de unge beskriver som overgreb’, fremgår det af rapporten.

Vurdering ændret fra 3 til 2

Tilsynsrapportens kriterie 6 under ‘sundhed og trivsel’ beskriver også situationer, hvor de ansatte har optrappet konflikterne eller foretaget indgreb, der ikke var lovhjemmel til.

Derfor reviderer tilsynet bedømmelsen fra 3 til 2 og nævner blandt andet indgreb, hvor der er anvendt 'førergreb eller på anden måde låse den unges arme, fysisk forhindre en ung i at forlade sit væreslse samt fastholdelser, hvor medarbejderen sidder eller ligger oven på den unge'.

Disse indberetninger er af yderst svingende karakter og sikrer altså ikke tilstrækkelig dokumentation.

Søbæk ejes af den svenske koncern team Olivia, som er en af de største private udbydere af omsorgstjenester i Norden og har omkring 13.000 medarbejdere.

Ifølge en længere redegørelse i Ekstra Bladet har tidligere ejer Erik Filthulth trukket 53 mio. kr. ud af selskaberne, inden han solgte til Team Olivia. 

Læs mere om Søbæk og find tilsynsrapporter her

 

https://www.dknyt.dkartikel/bosted-har-ikke-styr-paa-maalgrupper-og-magtanvendelse