DK Nyt

Bornholm anmelder mejeri for spildevandsudledning

KORT NYT22. JAN 2021 11.53

BORNHOLM: En kollapset brønd på et mejeri er blevet politianmeldt af Bornholms Regionskommune. Anmeldelsen går på, at miljøbeskyttelsesloven er overtrådt, dels fordi der et tilført forurenet spildevand til vandløb og søer, dels fordi mejeriet ikke straks orienterede tilsynsmyndighederne om det.

Sidstnævnte skyldes ifølge direktør Per Olesen fra Bornholms Andelsmejeri St. Clemens, at mejeriet først senere opdagede brøndkollapset. I mellemtiden var der steget vand op, som løb ud i en udledningssø og derfra ud i en anden sø, forklarer han til landbrugsavisen.dk.

Han beklager sagen og oplyser, at det er taget skridt til at forhindre gentagelser. Politiet har endnu ikke taget endelig stilling i sagen.

mk

https://www.dknyt.dkartikel/bornholm-anmelder-mejeri-for-spildevandsudledning