DK Nyt

Borgmester vil søge kompromis for Gelænderbande

KORT NYT27. JUL 2020 9.50

SKIVE: Den selvbestaltede selvtægtsgruppe på Fur, der kalder sig Gelænderbanden, har nu fået en form for støtte fra Skives borgmester, Peder Christian Kirkegaard (V), der finder den nuværende op-ned-op-ned-situation uholdbar. Selvtægten begrundes med at hjælpe gangbesværede med at komme op på den velbesøgte udsigtspunkt. 

Slots- og Kulturstyrelsen håndhæver fredningen og har igen pålagt kommunen at fjerne gelænderet på Bette Jenses Hyw og 'sikre, at det ikke bliver sat op igen', hvilket fik udvalgsformand Jens Peder Hedevang (V) til at erklære, at det skal ske her inden 1. august.

Borgmesteren siger nu til TV Midtvest, at han har kontaktet kulturminister Joy Mogensen (S) for at finde en fornuftig løsning og foreslår som et kompromis, at gelænderet kun er oppe i de perioder, hvor mange besøger gravhøjen.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/borgmester-vil-soege-kompromis-for-gelaenderbande