DK Nyt
Borgertinget: Kommunerne skal inddrages mere i den grønne omstilling
Borgertinget har deltaget ved en række online møder, hvor de er blevet klædt på af eksperter i forhold til en række af de svære spørgsmål om klima. Nu er borgerne klar med deres råd.
Foto: Klima-, energi- og forsyningsministeriet

Borgertinget: Kommunerne skal inddrages mere i den grønne omstilling

Borgertinget er torsdag kommet med sine anbefalinger til regeringen. Det vil give muligheder for kommunerne til at købe sig ind i VE-anlæg, ligesom hver kommune skal have sit eget borgerting for klima.

I december 2019 blev det med klimaloven besluttet, at Danmark skulle have sit første nationale borgerting på klimaområdet. Derfor blev 99 tilfældigt udvalgte borgere invitereret til at skulle rådgive klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) på en række klimaspørgsmål. 

Nu er borgertinget klar med 117 anbefalinger på i alt 19 områder, så som borgerinddragelse, CO2-afgifter, landbruget, transport og VE-anlæg. 

I en næsten 100 sider lang rapport har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samlet de mange anbefalinger til ministeren og regeringen for, hvordan Danmark skal komme i mål med klimaambitionerne. 

En central anbefaling i rapporten er blandt andet, at politikerne er mere handlefaste og tør handle på bekostning af vælgertal. 

"Det er vigtigere at lytte til eksperter end til lægmanden," skriver Borgertinget blandt andet. 

Borgertinget anbefaler ligeledes, at der etableres et permanent Borgerting som en del af Klimarådet. Det skal dog ikke kun være på nationalt niveau, at politikerne skal rådføre sig med et borgerting. En anden anbefaling er, at alle landets kommuner bør have et lokalt klimaborgerting, der kan understøtte den lokale agenda og debat, ligesom at kommunerne skal inddrage borgerne for, hvordan man skal nå de lokale klimamål. 

Derfor vil det også være nødvendigt med mere folkeoplysning, klimaundervisning i folkeskolen, og folkebibliotekerne bør tage en aktiv rolle i opgaven i samarbejde med de lokale medier. 

Kommuner skal være medejere af VE-anlæg

Borgertinget anbefaler, at borgerne i højere grad kan få del i den grønne omstilling – også økonomisk. Derfor skal det være muligt for borgerne at købe sig ind i eksempelvis havvindmølleparker. 

Det skal dog ikke kun være borgerne, der skal kunne få andel i VE-anlæg, men også kommunerne bør kunne købe sig i VE-projekter. Borgerne skal også involveres tidligere i processen med VE-anlæg, hvor de altså skal kunne blive medejere i stedet for blot at blive kompenseret. 

Her fremhæver Borgertinget blandt andet de tre vindmøller i Hvide Sande, hvor vindmøllerne er lokalt ejet og dermed til at understøtte udviklingen af havnen og lokalområdet. 

Derfor skal grundejer-, andelsforeninger og lokalsamfundet have mulighed for at købe sig ind i større VE-projekter, og afkastet derefter bruges til fx grønne områder der kan gavne både biodiversiteten og friluftslivet for borgerne.

Medejerskab til vedvarende energi skal øge den borgerlige tilslutning til den grønne omstilling, hvor udbyttet ender lokalt i stedet for hos de private energiselskaber, foreslår Borgertinget.

Kommunerne skal have mål  

Et stort flertal af de danske kommuner er allerede i fuld gang med deres egne klimamål og strategier, hvor de blandt andet får hjælp til at udarbejde planerne gennem DK2020-projektet. 

Borgertinget mener dog, at Folketinget bør fastsætte nogle mål for kommunerne for deres bidrag til produktion af vedvarende energi. Regionerne bør ligeledes få en rolle i at sikre, at der regionalt set leveres den nødvendige grønne energi. 

Der bør altså stilles krav og gives incitamenter til kommunerne til at lave en handlingsplan til at nå energimål inklusiv delmål. Handlingsplanen bør udvikles i samarbejde med eksperter og borgerne, ligesom der skal være mulighed for lokalt medejerskab. 

https://www.dknyt.dkartikel/borgertinget-kommunerne-skal-inddrages-mere-i-den-groenne-omstilling