DK Nyt

Nyt studie :
Borgere bidrager selv til politikerlede

Når vi videreformidler politiske historier i sociale netværk, fokuserer vi på det negative, viser nyt studie.

En ny rapport fra Aarhus BSS viser, at borgere selv bidrager til politikerlede, fordi vi har en særlig evne til at opfange og videreformidle informationer om egoistiske og selviske ledere.  

Vi spiller altså selv en væsentlig rolle i, at tiltroen til politikerne daler, og de negative historier spredes på bekostning af positive, oplyser Aarhus BSS på Aarhus Universitet. 

- Folk husker informationer om egennyttemaksimerende politikere bedre og er dygtigere og mere motiverede til at sende den slags information videre til andre borgere set i forhold til information, som fokuserer på politisk substans, forklarer lektor i statskundskab Troels Bøggild fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet.

Ifølge ham skyldes det, at vi har en medfødt tendens i hukommelsen, som påvirker, hvilken type politisk information vi sender videre i vores sociale netværk.

Hviskeleg

Rapporten bygger på en række internetbaserede eksperimenter med i alt 3.353 repræsentativt udvalgte deltagere, som er gennemført som en form for hviskeleg:

"Deltagerne i den første gruppe læser en fuld nyhedsartikel, som de så genfortæller til dem i den næste gruppe, som så genfortæller igen. Det er kun den information, som anses for vigtig, der overlever en sådan behandling," beskrives det af Aarhus BSS.

Ifølge forskernes skyldes vores medfødte tendens udviklingshistorien, da det i fortiden havde evolutionær betydning at have særlig opmærksomhed på ledere, som rager til sig på fællesskabets bekostning, lyder det. 

Dog kan borgernes årvågenhed være nyttig, fordi de sammen med medierne kan modvirke, at korrupte politikere kommer til magten

ibs

https://www.dknyt.dkartikel/borgere-bidrager-selv-til-politikerlede